• 21/06/2024

Zuiderkempen krijgt testcentrum, coronagelden Herentals worden verdeeld

HERENTALS –  De huisartsenkring Zuiderkempen start op het voormalige militair domein Teunenberg in Olen een Covid-19-testcentrum op. Bedoeling is om half november klaar te zijn voor het afnemen van zo’n 350 coronatesten per dag. De huisartsenkring richt het testcentrum op voor de gemeenten van Neteland (Herentals, Herenthout, Olen, Grobbendonk en Vorselaar), Lille, Kasterlee en Westerlo. Bewoners uit andere gemeenten zijn ook welkom.

Burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) van Olen: ‘Op het domein staan diverse oude booghallen die in het verleden onder meer werden gebruikt als sportinfrastructuur of als animatieruimte. Met enkele ingrepen kan de accommodatie worden gebruikt om personen te testen op Covid-19. De technische diensten van de betrokken gemeenten zijn al volop bezig om het gebouw en bijhorende infrastructuur tijdig klaar te krijgen.’

‘Het centrum zal in de beginfase zeven dagen op zeven open zijn tussen 13 en 18 uur, afhankelijk van de vraag naar testen kan dit worden aangepast. Met deze extra testcapaciteit willen de huisartsen de druk wegnemen op plaatsen in de regio waar nu al volop wordt getest en zijn ze goed voorbereid op wat een drukke winterperiode kan worden. De beslissing om extra testcapaciteit te creëren werd pas een paar dagen geleden genomen. Het initiatief komt van de huisartsenkring, maar wordt ondersteund door de betrokken gemeenten en het ziekenhuis.’

‘De manier waarop het triagecentrum precies zal werken, wordt de volgende dagen nog verfijnd. Men zal er alleszins enkel terecht kunnen na het maken van een afspraak. Het is niet de bedoeling dat de bezoekers in hun auto worden getest. De wagen blijft op de parking staan. Mensen moeten dan te voet via een aangegeven traject de hallen betreden en eveneens langs een uitgestippelde weg ze weer verlaten.’

In de voorbije maanden hebben de federale en Vlaamse regering budgetten vrijgemaakt waarmee de OCMW’s en gemeentes doelgroepen kunnen ondersteunen die door de coronacrisis zijn getroffen. Elk van de besluiten voorziet een budget waarmee één of meerdere doelgroepen kunnen worden geholpen met materiële, financiële of sociale hulp.

Stad en OCMW Herentals hebben in samenwerking en overleg met diverse partnerorganisaties binnen en buiten de gemeentegrenzen voorstellen gedaan. Schepen van sociale economie Peter Bellens (CD&V): ‘De uitgangspunten zijn dat de steun moet gaan naar mensen die het echt nodig hebben en dat er niet enkel op korte termijn mag worden gedacht. In de praktijk betekent dit dat Herentals met een deel van de subsidies structurele hulpverlening opstart die het mogelijk moet maken om verdoken armoede op te sporen. Een voorbeeld daarvan is de outreachfunctie die begin oktober werd voorgesteld. Een belangrijk onderdeel van de financiële hulpverlening is een verplicht financieel en sociaal onderzoek van elke aanvrager.’

‘De werkgroep ‘Samen tegen Corona’ heeft een unaniem voorstel geformuleerd voor de besteding van de gelden. In deze werkgroep zetelen de leden van het college van burgemeester en schepenen, vertegenwoordigers van alle politieke partijen van de gemeenteraad en de betrokken diensten. Het voorstel is om alle financiële tussenkomsten op een ruime manier in te vullen: hulp voor energieverbruik en huisvesting, kosten van psychologische hulp, digitale ondersteuning (donatie of uitlening van laptops), hulp bij gezondheidskosten, onbetaalde facturen,…’  De effectieve besteding van de gelden wordt op 10 november door de gemeenteraad beslist. (EM / Foto Gemeente Olen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten