• 21/05/2024

Zuhal Demir: ‘Voorbeeld nemen aan Beerse, Edegem, Kalmthout en Mortsel’

MORTSEL – Om in aanmerking te komen voor watergerelateerde subsidies moeten lokale besturen ten laatste op 31 december 2024 over een goedgekeurd hemelwater- en droogteplan beschikken. Dat maakte onderdeel uit van de Blue Deal. Het merendeel van de lokale besturen heeft nog geen dergelijke plannen goedgekeurd op de gemeenteraad. 

 Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving: ‘Nochtans is het cruciaal om als lokaal bestuur goed na te denken over de waterhuishouding en voldoende ruimte te voorzien voor water om de gemeente of stad voor te bereiden op de toekomst.’  De minister roept steden en gemeenten op zo snel mogelijk de processen richting een lokaal hemelwater- en droogteplan door te zetten. Demir: ‘Voor de provincie Antwerpen werden nog maar vier hemelwater- en droogteplannen goedgekeurd: die van Beerse, Edegem, Kalmthout en Mortsel.’

 Langere droge periodes en overvloedige regenbuien wisselen elkaar steeds vaker af, met overlast en schade tot gevolg. Demir: ‘Klimaatopwarming daagt steden en gemeenten uit om anders met water om te gaan en de omgeving en de infrastructuur anders in te richten. Slim omgaan met water is de boodschap. Een hemelwater- en droogteplan kan daarbij helpen. Niet omdat er dan een zoveelste plan ligt voor in de schuif, maar bovenal omdat het een proces op gang brengt om te komen tot een integrale watervisie en de basis vormt voor een veerkrachtige stad of gemeente met voldoende ruimte voor water.’

 Lokale besturen worden in de opmaak van een hemelwater- en droogteplan begeleid, zowel door de experten via webinars als door een recent ontwikkelde blauwdruk. De blauwdruk geeft verduidelijking bij de inhoud van een hemelwater- en droogteplan, het te doorlopen proces voor de opmaak en goedkeuring ervan en de doorwerking naar het lokale beleid en initiatieven op het terrein. Ook inspirerende goede praktijken komen aan bod. Het kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de Vereniging van de Vlaamse Provincies, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, Aquaflanders, Aquafin, Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving, Vlario, Universiteit Antwerpen, Universiteit Leuven (Sumaqua) en veertien lokale besturen.

 In oktober moeten steden en gemeenten via hun jaarlijkse rapportering de stand van zaken doorgeven. Via de rapportering wordt gepeild naar de stand van zaken van de opmaak van de hemelwater- en droogteplannen, de conformiteit met de blauwdruk, indien in de gemeente nog geen proces voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan is opgestart de reden waarom, en naar eventuele knelpunten die de gemeente ondervindt of ondervonden heeft bij de opmaak van het hemelwater- en droogteplan. Na 31 december 2024 is dergelijk goedgekeurd plan een voorwaarde om toegang te hebben tot het lokaal pact financiering.

 In Beerse wordt de wateroverlastproblematiek vooral erger in de lage gebieden rond de Laak en de Diepteloop. Vanwege lokale problematieken en kansen werd Edegem opgedeeld in acht deelgebieden. In sommige gebieden is er eerder gevaar op water(over)last waar andere gebieden eerder moeten vrezen voor droogte. Kalmthout legt strenge regels op bij omgevingsaanvragen. Zo moet je, naast een regenwaterput, zorgen voor 37,5 liter buffervolume per aangesloten vierkante meter verharde oppervlakte. De Vlaamse norm is 25 liter per vierkante meter. Mortsel zet in op zeven speerpunten die de komende jaren nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de stad weerbaar te maken tegen hitte, droogte en wateroverlast. (EM / Foto Gemeente Beerse) 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten