• 20/06/2024

Zuhal Demir: ‘Value Trading moet weg uit de Antwerpse diamantwijk’

ANTWERPEN – De Antwerpse deputatie heeft op 13 januari 2022 een vergunning van drie jaar verleend met oog op herlocalisatie voor edelmetaalverwerker Value Trading, gelegen in de Jacob Jacobsstraat, in de Antwerpse diamantwijk. 28 omwonenden én het bedrijf zelf gingen in beroep. De omwonenden wilden het bedrijf onmiddellijk, Value Trading ging uiteraard om een andere reden in beroep. Zij wilden een vergunning die langer zou lopen.

Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van omgeving, weigerde in november in beroep de omgevingsvergunning omdat het aanvraagdossier en de bijhorende screeningsnota onvoldoende duidelijkheid schept over de uitstoot van zware metalen op de omgevingslucht en dus op de gezondheid van de buren. De rechtbank van eerste aanleg heeft Value Trading nu ongelijk gegeven in haar procedure tegen Demir. De burgerlijke rechtbank kan er bovendien verder geen uitspraak over doen. De weigering blijft dus van kracht. Het bedrijf oogst al jaren stevige kritiek door de aanwezigheid midden in woongebied.

Tijdens het eerste, tweede en derde openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning werden respectievelijk 1 900,  2 500 en 1 023 bezwaarschriften ingediend met betrekking tot gezondheidsklachten, opslag van gevaarlijke stoffen in een woonwijk, uitstoot van giftige stoffen en verontreiniging van bodem-, grond- en oppervlaktewater. In de procedure werden verschillende voorwaardelijk gunstige adviezen uitgebracht. Het Antwerps schepencollege leverde vorig jaar een advies af waarbij Value Trading nog maximaal drie jaar in de Jacob Jacobsstraat blijven, maar nadien moest verhuizen naar een industriezone.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakte een voorbehoud in haar advies. ‘Aangezien het bedrijf ingeplant is in stedelijk woongebied en er geen inschatting gemaakt kan worden van de impact van de uitgestoten zware metalen in de omgeving, kan VMM geen uitspraak doen dat de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht.’ Nochtans is dat net wat zou moeten blijken uit de ingediende screeningsnota. Ook specialisten van UZ Leuven vroegen al naar ‘ernstig onderzoek’. Demir weigerde dan ook de vergunning.

Value Trading stapte naar de rechtbank van eerste aanleg om de vergunningsweigering buiten toepassing te laten verklaren. De rechter wijst dat verzoek af en stelt dat Value Trading geen recht heeft op een vergunning. De burgerlijke rechtbank kan er bovendien verder geen uitspraak over doen. De weigering blijft dus van kracht.

Demir: ‘Het spreekt voor zich dat het bedrijf niet op de juiste plaats gevestigd is. Op een moment dat de bezorgdheden in de buurt zo groot zijn, kan ik enkel vaststellen dat het aanvraagdossier onvoldoende zekerheden biedt om mensen gerust te stellen. Dat er geen inschatting is van de uitgestoten zware metalen in de lucht, kan er bij mij niet in. Ik kon onmogelijk een omgevingsvergunning verlenen in die omstandigheden. Dat de rechtbank van eerste aanleg nu ook het verzoek van Value Trading verwerpt, is een goede zaak.’

De vorige omgevingsvergunning van het bedrijf is sinds 10 juli 2022 verlopen. Naast deze beroepsprocedure loopt er ook nog een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De stad Antwerpen liet eerder al weten mee op zoek te willen gaan naar een alternatieve locatie voor Value Trading waar het bedrijf zijn activiteiten kan verderzetten. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten