• 23/06/2024

Zuhal Demir stelt veto tegen exclusiviteitscontract van Unbox uit Antwerpen

ANTWERPEN – Het is geen optie dat de pilootprojecten rond digitaal statiegeld exclusief met één bedrijf zullen plaatsvinden. Dat zegt Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving. Daarmee zet ze de puntjes op de i nadat in de media kwam dat de sectororganisaties Fost Plus, Comeos en Fevia opperen om exclusief met het bedrijf Unbox uit Antwerpen samen te werken. Voor de minister is dat ‘no passaran’.

Demir: ‘Niet alleen is het essentieel dat verschillende technologieën tijdens de pilootprojecten worden getest, bij een finale keuze van een systeem zal sowieso de wet op de overheidsopdrachten gevolgd moeten worden. Tijdens de pilootprojecten is een exclusieve samenwerking met één partij dan ook geen optie. Als de sectororganisaties dat plan hebben, mogen ze dat terug opbergen en opnieuw naar de tekentafel.’ Demir heeft de sectororganisaties de opdracht gegeven met concrete voorstellen, inclusief het betrekken van verschillende marktspelers.

De Vlaamse regering besliste op 23 december om een digitaal statiegeldsysteem een kans te geven, op voorwaarde dat dit jaar via pilootprojecten wordt aangetoond dat deze goed scoort op het vlak van effectiviteit, haalbaarheid, toegankelijkheid en fraudegevoeligheid. Indien dat niet het geval is, zal de regering een ander systeem kiezen. Met de beslissing speelde de regering in op de voorstellen van Fost Plus, Comeos en Fevia, die dergelijk systeem naar voren schoven naar aanleiding van een haalbaarheidsstudie in samenwerking met het bedrijf Unbox.

Gisteren geraakte bekend dat de sectororganisaties ook voor de proefprojecten exclusief willen samenwerken met Unbox. De minister moest dat uit de media vernemen, maar heeft de sectororganisaties intussen teruggefloten.

Demir schreef een brief aan de sectororganisaties: ‘Ik kan u alvast meedelen dat ik dergelijke exclusieve samenwerking met Unbox niet in overweging zal nemen. Het is voor het beleid geen optie dat er slechts met één bedrijf pilootprojecten worden uitgevoerd. Temeer omdat op de markt diverse andere spelers actief zijn die melden dat ze in staat zijn dezelfde, en mogelijks betere, diensten te verlenen.’

Demir kondigt aan dat ze bovendien bij een gebeurlijke positieve evaluatie van de pilootprojecten rond het digitaal statiegeldsysteem, een overheidsopdracht zal laten uitschrijven om finaal de meest geschikte achterliggende technologie in de praktijk te brengen, dit conform de wet op de overheidsopdrachten. Van exclusiviteit of bevoorrechte partners kan dan ook geen sprake zijn.

Omdat verschillende actoren zich storen aan de houding van de sectororganisaties, neemt de minister het initiatief om tijdens de verdere uitrol te voorzien in een drietrapsraket, met drie ‘ogen die meekijken’, namelijk een strikt toezicht door de OVAM en het bevoegde kabinet, een klankbordgroep met onder meer de milieuorganisaties teneinde transparant alle informatie te delen, te consulteren en te analyseren en een voldoende frequente terugkoppeling aan parlement(en) en regering(en). (EM / Foto Wouter Vooren)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten