Zuhal Demir sluit een klimaatpact met de lokale besturen


Voorstelling klimaatplan met vlaanderen groener maken.Zuhal Demir pleit voor 4000 Ha meer bos in vlaanderen en sluit een klimaatpact met de lokale besturen.


Aanverwante berichten