• 12/07/2024

Zuhal Demir: ‘Je gehoor laten testen zou een evidentie moeten zijn’

MECHELEN – Gehoorverlies heeft een grote impact op het leven van mensen. In Vlaanderen zijn er ongeveer een half miljoen mensen die problemen ondervinden met hun gehoor en dit aantal neemt exponentieel toe. Naar aanleiding van World Hearing Day vraagt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA, zie foto) aandacht voor gehoorbescherming en naleving van de bestaande geluidsnormen. Dat deed ze tijdens een werkbezoek – op haar 41ste verjaardag – aan Cochlear in Mechelen, wereldleider in de sector van de implanteerbare hooroplossingen. Demir onderging terplekke een hoortest in een ultra moderne hoorbooth waardoor ze te weten kwam dat alles in orde was .
Niels van Druten, General Manager Benelux van Cochlear: ‘Onze opdracht is mensen in staat te stellen om op een normale manier te converseren. Daarom werken we aan hun gehoor en de behandeling van gehoorverlies. We brengen een aantal innovatieve oplossingen op de markt.’ Wanneer men dusdanig slechthorend is, en traditionele hoorapparaten kunnen geen hulp meer bieden dan kan men beroep doen op medische hulpmiddelen. Van Druten: ‘Je hebt de cochleaire implantaten, de beengeleidingsimplantaten en de middenoorimplaten. Er wordt een elektrode aangebracht tijdens een ingreep die anderhalf tot twee uur duurt . Het apparaatje dat je draagt is achteraf amper zichtbaar. Bij een onderzoek gaven 149 van de 203 ondervraagde personen (73,4 procent) aan dat hun werksituatie aanzienlijk was verbeterd dankzij een cochleair apparaat.’
Het hoofdkantoor van Cochlear ligt in het Australische Sydney maar Mechelen is met zijn 80 werknemers de op één na grootste vestiging ter wereld. België is trouwens koploper voor wat de screening van het gehoor bij kinderen betreft. Van Druten: ‘De impact van gehoorverlies is enorm. Hoe groter het gehoorverlies, hoe groter de kans op geestelijke achteruitgang, depressie, hervallen, sociale isolatie en de kans dat men geen werk meer vindt. Twaalf procent van de Belgen heeft gehoorverlies. Slechts één-derde doet er iets aan. Mensen hebben vaak een verkeerd beeld over welke oplossingen er zijn voor hun probleem en schatten de opgelopen schade verkeerd in.’
Demir: ‘Velen gaan er vaak van uit dat enkel en alleen evenementen met luide muziek de oorzaak zijn van gehoorschade maar ook bijvoorbeeld de werkvloer is een vaak een bron van overdreven lawaai. Gehoorschade kan je op talloze plaatsen oplopen. Daarom is testen belangrijk. We testen gehoorschade bij onze baby’s via Kind en Gezin, tijdens de schooljaren via de CLB’s, maar in het volwassen leven moeten we zelf het initiatief nemen. Daarom dat ook ik vandaag bij Cochlear deze hoortest onderging.’
Zuhal Demir werd tijdens het bezoek ontvangen door voormalig Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a), intussen werkzaam voor Cochlear, die zelf een cochleair implantaat en hoortoestel draagt omwille van ernstige slechthorendheid. Demir: ‘“Je gehoor beschermen zou de evidentie zelve moeten zijn. Eens je gehoor er op achteruit gaat, is dat onomkeerbaar, heeft dat verstrekkende gevolgen en komt spijt te laat. Daarom kondig ik vandaag extra informatie- en sensibiliseringscampagnes aan richting evenement-organisatoren en lokale besturen en blijf ik me inzetten op de subsidies voor geluidsmeters, die veel jeugdbewegingen en -lokalen ten goede komen. Tegelijk roep ik volwassenen op om hun gehoor regelmatig te testen.’
Edwin MARIËN
🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten