• 14/06/2024

Zoersel opent (eindelijk) tien nieuwe zorgwoningen en buurthuis Ter Smisse

ZOERSEL – Vandaag werden de tien zorgwoningen en buurthuis Ter Smisse in Zoersel feestelijk ingehuldigd. Twee jaar lang had de covid-epidemie daar een stokje voor gestoken. De woningen zijn intussen dan ook al een tijdje bewoond en ook het buurthuis wordt meer en meer ingezet als ontmoetings- en activiteitenruimte.

Katrien Schryvers (CD&V, in het midden op de foto), schepen van sociale zaken, welzijn en woonbeleid: ‘In 2014 schreven we, samen met een twintigtal andere Zoerselse zorgactoren, een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan. Met dit plan wilden we er onder meer voor zorgen dat mensen met een zorgvraag volwaardig deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving én zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. ‘

Johan Vermeeren, algemeen directeur van Monnikenheide Spectrum: ‘Meestal leunen woningen voor mensen met een specifieke zorg aan bij een voorziening die ook die specifieke zorg aanbiedt. In dit innovatief project lieten we die idee los en komen de verschillende zorgverstrekkers tot bij de bewoners, in plaats van andersom. Dat neemt niet weg dat de woningen wel zijn aangepast aan én verhuurd worden aan mensen met diverse zorgnoden, die met professionele ondersteuning nog zelfstandig kunnen wonen. We denken daarbij aan personen met een beperking, personen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en zelfredzame 65-plussers met een functionele beperking.’

Schryvers: ‘De combinatie van de ondersteuningsmogelijkheden en het aangepast wonen zorgt ervoor dat niemand onmiddellijk hoeft te verhuizen wanneer de zorgnood toeneemt. Het aspect van het sociaal wonen maakt het project dan weer haalbaar voor mensen met een beperkt inkomen.’ Na het officiële gedeelte werd aan het buurthuis ook een wensboom onthuld.

Johan Desmedt, verantwoordelijke van wzc De Buurt: ‘Naast de zorgwoningen werd op dezelfde locatie een buurthuis gebouwd, bestaande uit een vergaderruimte, polyvalente zaal en keuken. “Aanvankelijk werd gedacht aan een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de zorgwoningen en het woonzorgcentrum, maar al snel werd beslist om de deuren verder open te zetten en er een buurthuis voor de hele buurt van te maken. Bedoeling is dat iedereen er kan deelnemen aan allerhande informatieve, recreatieve en vormende activiteiten van zorgpartners, verenigingen en organisaties uit Zoersel.’

Waarom het grasveldje, gelegen naast het buurthuis en rondom de tien zorgwoningen, dan ook niet omtoveren tot een beleefpleintje waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, zo dachten een aantal enthousiaste omwonenden. Er werd vanochtend ook het startschot gegeven voor het project ‘zorgzame buurten’, waarmee gemeente & ocmw Zoersel de samenhorigheid in Zoerseldorp nog wil doen toenemen en versterken. Schryvers: ‘Samen met een aantal lokale partners willen we een netwerk opbouwen van ‘informele zorgers’ (zoals burenhulp, mantelzorgers, vrijwilligers …), verenigingen en buurtbewoners, waar mensen met een zorgnood beroep op kunnen doen.’ (EM / Foto Gemeente Zoersel)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten