• 14/07/2024

Zoersel en landbouwers tezamen ten strijde, 4 gemeenten bundelen krachten

ZOERSEL – Ook in Zoersel beroert het nakende stikstofakkoord de gemoederen. Het gemeentebestuur van Zoersel ging daarom rond de tafel zitten met zijn landbouwers en de Boerenbond. Samen schreven ze een advies gericht aan de Vlaamse Regering. Vandaag ondertekenden alle partners de tekst om hun gezamenlijke belangen kracht bij te zetten.

De gezamenlijke tekst kwam er nadat de Vlaamse Regering haar ontwerp-‘PAS’ (programmatische aanpak stikstof) bekendmaakte. Van 19 april tot en met 17 juni werd hierrond een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek en de grensoverschrijdende adviesvraag konden alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) al reageren op het ontwerp-PAS en het ontwerp plan-MER.

Luc Kennis (CD&V), schepen voor landbouw: ‘Omdat onze Zoerselse landbouwers met enorm veel vragen zitten en we ook heel wat bezorgde reacties kregen over de impact van het PAS-akkoord op hun bedrijf, besloten we om dit samen met hen te bekijken en hen te ondersteunen waar mogelijk.’ Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA): ‘Zoersel is immers een trotse landbouwgemeente.  Onze gemeente telt misschien een beperkt aantal landbouwbedrijven, toch zorgen de akkers en weilanden al decennialang mee voor het typische Zoerselse karakter. Natuur, woningen en boerderijen kunnen hier niet los van elkaar worden gezien. Alle Zoerselse landbouwbedrijven zijn bovendien familiale melkvee- of vleesbedrijven van beperkte omvang. Meerdere van hen hebben de afgelopen jaren de transitie naar korte keten en het gebruik van duurzame energiebronnen ingezet.’

Kennis: ‘Omwille van de historische verankering en de aard van de activiteiten willen we als bestuur dat landbouw ook in de toekomst een belangrijke plaats kan behouden in Zoersel.’ Marc De Cordt (Groen), schepen voor natuurbeleid: ‘Landbouw en natuur hoeven trouwens geen tegengestelden van elkaar te zijn. Ze kunnen harmonieus samengaan. Met dit advies willen we ook dit uitgangspunt extra in de verf zetten.’ Kennis: ‘Voor dit alles is een juridisch sluitend kader nodig. Rond dat kader is er nog te veel onzekerheid. Daarom dringen we met dit schrijven aan op een open en transparante aanpak zodat onze landbouwers snel duidelijkheid krijgen over de manier waarop ze hun activiteiten in de toekomst kunnen verderzetten.’ Het gezamenlijke advies zal ook aan de gemeenteraad van morgen worden voorgelegd, met de vraag om het mee te onderschrijven. Daarna zal de tekst samen met de andere bezwaren overgemaakt worden aan de Vlaamse Regering.

Brasschaat, Ranst, Schoten en Stabroek bundelen de krachten om de maaiwerken van de recreatieve paden langs de antitankgracht op elkaar af te stemmen. Hiermee blijven de wandel- en fietspaden deze zomer goed toegankelijk voor bewoners en pendelaars. Regionaal Landschap de Voorkempen coördineert de werken. Een eerste maaibeurt gebeurt vanaf 15 juni, een tweede vanaf 15 september. Het maaisel wordt afgevoerd om zaadzetting voor wilde planten te bevorderen en om de bermen voedselarmer en zo ook soort- en bloemrijker te maken. Anne Stuer van Regionaal Landschap de Voorkempen:  ‘Aan de antitankgracht maaien we zelf pas vanaf vandaag om kruiden en bloemen maximale kansen te geven om uit te bloeien.’ (EM / Foto Gemeente Zoersel)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten