• 24/06/2024

Zo zal het Antwerpse stadspark er in de toekomst uitzien

ANTWERPEN – District en stad Antwerpen slaan de handen in elkaar om het Stadspark de komende jaren op te waarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden.

Er komen duidelijk leesbare, voldoende brede hoofdtoegangen. Bij de inrichting van de toegangen gaat specifieke aandacht naar gepaste beplanting, en het plaatsen van fietsenstallingen en vaste infodragers. Op plekken die niet als toegang bedoeld zijn, komt beplanting om passage tegen te gaan. De buitenlus van het park wordt gezien als hoofdpad en wordt breder aangelegd dan de secundaire paden. Alle secundaire paden krijgen een vaste breedte. Bij sterke hellingen zullen de parkpaden een betonverharding krijgen, voor een betere toegankelijkheid. In het noorden wordt de fietsdoorsteek heraangelegd in betonverharding, om een vlotte en veilige doorgang voor fietsers te verzekeren. Dit pad wordt mee aangelegd met de nieuwe speelzone in het najaar.  Die speelzone komt slechts aan één zijde van het pad, wat conflicten met de fietsers zal vermijden.

Werven in de buurt moeten in de eerste plaats alternatieven bedenken waarmee ze het oppompen van grondwater kunnen vermijden.
Langs beide oevers worden moeraszones voorzien. Deze bieden de meeste kansen op vlak van biodiversiteit. Vooral moeraszones gericht op het zuiden hebben groot potentieel. Daarom wordt ook de zuidelijke oever van het eilandje aangepast en wordt deze zachter aangelegd.

De herwaardering van het Stadspark houdt rekening met de huidige gebruiksvormen en evenementen. Een belangrijk uitgangspunt is het voorkomen van een te druk programma. De belangrijkste uitgangspunten en wijzigingen zijn: clusteren  van de meer dynamische activiteiten nabij het Grand Café Capital (skaten, speelzone, ponton, …).  Verschuiven van het zwaartepunt voor evenementen richting de hoofdtoegang in de Rubenslei, met de mogelijkheid tot het (periodiek) inschakelen van de straat. De herdenkingsplechtigheid voor WOII blijft behouden bij het oorlogsmonument. Inschakelen van de graszone in de Louiza-Marialei als ruimte voor intensiever gebruik door scholen en voor evenementen. Schrappen van de groene bufferrand tussen het park en de Van Eycklei als gebruikszone, aangezien de groene rand hier wordt hersteld. Evenementen zoals een rommelmarkt worden bij voorkeur georganiseerd op de evenementenzone ter hoogte van de Rubenslei/Louiza-Marialei.

Een nieuwe groenbuffer langs de Van Eycklei in de landschappelijke ontwerptaal van Keilig zorgt voor een fysieke en mentale afscheiding van de straat. Het Plein Monument der Gesneuvelden daar krijgt een waterspiegel met spuitkoppen en zitgelegenheden aan de randen. Er werd verder gezocht naar sociale opstellingen van zitmeubilair. Dit is voorzien ter hoogte van het skateterrein en op de twee maanvormige pleintjes in het park. Zowel de standaard banken als de lange zitbanken worden voorzien van voldoende rug- en armleuningen. Het Herwaarderingsplan stelt dat wat sanitair betreft, het stadsbrede beleid zal worden gevolgd. Als op stadsniveau beslist wordt dat publiek sanitair voorzien kan worden in het Stadspark, stelt het Herwaarderingsplan dat dit voorzien moet worden binnen de contouren van het gebouw van de groendienst en Grand Café Capital.

De accentverlichting wordt beperkt tot de buitenlus en de zone daarbuiten, en ook in het hart van het Stadspark wordt een accentverlichting voorzien. Het beeld ‘Figures of Absence’ van Goshka Macuga krijgt definitief een plaats in het park. Het beeld ‘Monument gesneuvelde militairen van het vijfde linieregiment’ verhuist naar de graszone langs de Quinten Matsijslei. Op de huidige locatie van dat beeld komt ‘Moeder en kind’ te staan.  Info: www.antwerpenmorgen.be/stadspark. (EM / Simulatie OMGEVING)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten