• 24/05/2024

ZNA en GZA gaan jaarlijks 14 miljoen geneesmiddelen verdelen vanuit apotheek in Kontich

KONTICH – Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) willen in 2026 een centrale apotheek in gebruik nemen in Kontich. Ze doen dat als ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom), de fusie van beide ziekenhuizen op maandag 1 april 2024. Het gaat om zowel een apotheek met een clean room voor de bereiding van medicatie als een distributieapotheek van waaruit medicijnen vertrekken naar de ziekenhuissites. Om de buurtbewoners te informeren, hielden beide ziekenhuizen gisteravond een infosessie. De centrale apotheek is goed voor 150 jobs in Kontich, waarvan er 100 mensen gelijktijdig aan het werk zijn.

Isabelle Glorieux, manager apotheek van GZA Ziekenhuizen: ‘Na een grondige analyse hebben we gekozen voor een terrein van GZA Ziekenhuizen in Kontich. Andere pistes waren de bouw van de centrale apotheek op een eigen ziekenhuissite. Die pistes waren echter niet haalbaar. Het terrein in Kontich heeft als voordeel dat we alle functies van de centrale apotheek onder één dak kunnen onderbrengen. Zo kunnen de medewerkers op dezelfde plek aan de slag in zowel de productie- als de distributieapotheek.’

Sarah De Broe, directeur Apotheek van ZNA: ‘De centrale apotheek plannen we op het bedrijventerrein Satenrozen in Kontich, vlakbij de E19. Het gaat om een gebouw van twee verdiepingen en een technische verdieping. Ze zal onder meer chemotherapie en immuuntherapie produceren voor meer dan twee op de drie ziekenhuispatiënten in de stad Antwerpen en de randgemeenten. Ook inwoners van Kontich zullen daarvan gebruikmaken: bijna de helft van de patiënten in de gemeente wordt behandeld bij ZNA of GZA Ziekenhuizen.’ De volgende stappen zijn het verkrijgen van de vergunningen, het definitieve ontwerp, de opmaak van het bouwdossier en de keuze van een aannemer.

Met de nieuwe centrale apotheek stomen ZNA en GZA Ziekenhuizen zich klaar voor de nieuwe regelgeving vanaf 2026. In België gelden vanaf dan strengere normen voor ziekenhuisapotheken die medicatie produceren. Die zijn gebaseerd op PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), een internationale organisatie die samenwerkt op het vlak van farmaceutische inspecties en het vaststellen van normen voor de kwaliteitscontrole en –verzekering van farmaceutische producten.

De productieapotheek met een clean room is een hoogtechnologische omgeving die instaat voor de centrale bereiding van patiënt- en studiemedicatie. Op jaarbasis gaat het om 100 000 magistrale en steriele bereidingen. Magistrale bereidingen zijn bijvoorbeeld zalfjes, siropen en capsules zoals de apotheek om de hoek die bereidt. Bij de steriele bereidingen gaat het om oogdruppels, intraveneuze chemotherapie en antibiotica. Deze steriele bereidingen worden gemaakt in de cleanroom: een heel zuivere werkomgeving waarin zuivere lucht is gegarandeerd. Zo komt er geen vuil zoals stofjes en vezels in het productieproces. Vanuit de productieapotheek gaat de medicatie vervolgens naar de verschillende ziekenhuissites.

De distributieapotheek is de logistieke omgeving waar geneesmiddelen, implantaten en medisch materiaal in bulk geleverd worden. Vervolgens worden de producten nog gecontroleerd op echtheid en via geautomatiseerde processen opgeslagen. Nadien volgt de herverpakking en verdeling naar de verschillende ziekenhuissites. Op jaarbasis gaat het om veertien miljoen stuks. Geneesmiddelen in blister worden bijvoorbeeld herverpakt tot op eenheidsdosisniveau voor de verdeling aan individuele patiënten in het ziekenhuis. Door deze werkwijze is de volledige traceerbaarheid tot en met de toediening aan de patiënt gegarandeerd. De grote campussen van ZAS zullen zelf een satellietapotheek hebben. Die kan medicatie aanleveren die dringend nodig is op die site. (EM / Simulatie ZNA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten