• 21/06/2024

Ziekenhuizen van Mol en Geel bereiden gemeenschappelijk strategisch plan voor


GEEL – De ziekenhuizen van Mol en Geel zullen een intentieverklaring ondertekenen betreffende verregaande samenwerking. Deze intentie tot samenwerking past binnen de afspraken gemaakt in het Zorgstrategisch plan van de Kempen met ook de ziekenhuizen van Herentals en Turnhout. Hierbij is afgesproken om in de regio Mol-Geel te evolueren naar een nieuwe, ééngemaakte campus. Behalve een intentie is er ook een stappenplan met een duidelijke timing om de integratie voor de komende jaren vorm te geven.

Prof. Dr. Emiel Wouters, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Geel: ‘Heilig Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel bereiden een gemeenschappelijk individueel zorgstrategisch plan voor dat in het kader van de noden van beide instellingen in de lente wordt gefinaliseerd. Betreffend strategisch plan wordt in volwaardig partnership tussen beide instellingen uitgewerkt, vertrekkend van de zorgbehoeften én de gezondheid van de bevolking.’ Vanuit eenheid van strategie en in nauwe afstemming met de netwerkpartners Herentals en Turnhout, voeren beide ziekenhuizen een actief beleid richting overheid ter versterking van de zorgtoestand in de Kempen in het algemeen en het verzorgingsgebied Mol en Geel in het bijzonder.

Eddy Jennen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Heilig Hartziekenhuis in Mol: ‘Er is een duidelijke intentie tot integratie die moet uitmonden in een ééngemaakte campus op langere termijn. Hiervoor is een samenwerkingsprotocol opgemaakt met uitwerking in een concreet stappenplan. Die integratie past daarnaast ook binnen een verdere samenwerking van het ZiekenhuisNetwerk Kempen.’

Over locaties of concrete bouw-timing is nog niets beslist. Jan Flament, CEO Ziekenhuis Geel: ‘Er volgen nu gesprekken met lokale en Vlaamse overheden, want een toekomstig ‘Hospital of the future’ gaat over meer dan stenen. Het gaat over de creatie van een zorgaanbod voor de regio in functie van de behoefte van haar inwoners. En dat veronderstelt dat de ziekenhuizen zich dienend opstellen ten aanzien van zowel haar inwoners, maar evenzeer ten aanzien van andere zorgactoren zoals thuisverpleegkundigen, huisartsen, WZC,…’

Uiteraard is een nieuw ziekenhuis niet snel gebouwd. Dat moet passen in het strategisch plan van de Kempen, maar evenzeer binnen het strategisch plan Vlaanderen en ook de Vlaamse begroting. Ivo Jacobs, CEO H. Ziekenhuis Mol: ‘We moeten voldoende realistisch zijn en beseffen dat de huidige infrastructuur nog jaren zal bestaan. We dienen deze dan ook in stand te houden zodat kwalitatieve zorg ten allen tijde kan gegarandeerd worden op de huidige ziekenhuislocaties. Dat impliceert ook nog investeringen in de bestaande infrastructuur.’

De integratie van Mol-Geel verloopt in nauwe samenwerking met ZNK-partners en binnen de globale contouren van het Zorgstrategisch plan van de Kempen. Dr. Tessa Dieudonné en dr. Christoph Molderez, voorzitters van de Medische Raden: ‘Vanuit een gedeelde visie worden verregaande afspraken tot samenwerking en wederzijdse ondersteuning gemaakt betreffende zorg- en niet-zorg-activiteiten, doch steeds in een open dialoog met alle netwerkpartners. Bestaande samenwerkingen worden daarbij uiteraard ook gerespecteerd.’

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten