• 21/06/2024

Zeventien asielzoekers vinden tijdelijk opvang in LOI-woningen in Mechelen

MECHELEN – Begin maart lanceerde de federale overheid, op voorstel van Nicole de Moor (CD&V, rechts op de foto), staatssecretaris voor asiel en migratie, een algemene oproep aan de lokale besturen om mee te zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. Stad Mechelen ging hierop in en startte zulk Lokaal Opvanginitiatief (LOI) op. Vanmorgen bezocht de staatssecretaris één van die woningen, in de Meysbrug, in het gezelschap van Gabriella De Francesco (Groen, links op de foto), schepen van sociale zaken.

De Moor: ‘Wij zetten hard in op lokale opvanginitiatieven omdat die heel wat voordelen bieden. Ze stimuleren integratie enorm omdat het kleinschalige initiatieven zijn – anders dan in een collectief centrum – maar ook omdat ze worden ingericht door de gemeente of stad zelf. Op die manier kan de stad een band opbouwen met de mensen die hier verblijven. We kiezen voor de weg van de dialoog. We willen op een constructieve manier met de lokale besturen samenwerken. We zien dat we nu – voor het eerst sinds lang – opnieuw een stijging hebben van het aantal plaatsen dat wordt aangeboden door steden en gemeenten. Vanuit de federale overheid hebben wij verschillende maatregelen genomen, die deel uitmaken van de migratiedeal. Dat was nodig om achterpoortjes in de wet te sluiten of om misbruiken aan te pakken en terugkeer te versterken.’

Deze locaties maken integraal deel uit van het netwerk van Fedasil en worden vooral ingezet voor asielzoekers met hoge erkenningsgraad of asielzoekers die net erkend zijn als vluchteling. Die laatsten kunnen tot maximaal vier maanden na hun erkenning nog in de opvangstructuren van Fedasil verblijven. Eens erkend moeten zij zo snel mogelijk een eigen woning vinden om op die manier plaats vrij te maken voor anderen.

De Moor: ‘We zorgen hierdoor voor meer zekerheid voor de lokale besturen zodat zij weten dat wanneer zij met ons in zee gaan, zij stabiliteit hebben met langere opzegtermijnen zodat zij niet het risico lopen dat die opvangplaats op korte termijn opnieuw wordt gesloten – zoals in het verleden is gebeurd – waardoor het vertrouwen wordt geschaad. We creëren een stabieler wettelijk kader en we zorgen voor een financiële stimulans bij de opstart. Zo’n plaats moet immers ingericht worden. Hier is het echt de gemeente die het initiatief neemt en die ook voor de opvang zorgt. Zij krijgen ook de expertise van Fedasil aangeboden. In heel het land hebben wij 35 000 opvangplaatsen. Momenteel zijn er 5 000 actief in het LOI-netwerk.’

De Francesco: ‘We hebben vroeger nog LOI’s gehad. Nadien hebben we die afgebouwd omwille van de onzekerheid en de onstabiliteit.  We hebben al twee opvangcentra gehad en indien de site Zwartzustersvest niet had moeten sluiten, dan hadden we ook daar op dit moment een collectieve noodopvang georganiseerd. Een LOI is kleinschaliger en persoonlijker. We hebben elk jaar ongeveer 4 000 nieuwkomers in onze stad, met allerlei statuten. Het gaat niet alleen om asielzoekers maar ook mensen die hier komen werken. We hebben tevens een nooddorp met 650 Oekraïners. Er verblijven in het totaal meer dan 1 000 Oekraïners in onze stad.’

‘Voor de LOI’s heb je woningen nodig. Wij zijn rond de tafel gaan zitten met de Sociale Woonmaatschappij Woonpunt en we hebben gekeken naar de leegstandlijst. Ik wil benadrukken dat dit geen panden zijn waarbij we voorrang geven aan een bepaalde doelgroep waardoor de wachtlijsten nog langer worden. Het is de bedoeling dat hier asielzoekers komen die ofwel net een erkenning hebben gehad, die in transitie zijn of die een woonbeschermingsgraad hebben. Voor dit project kunnen wij zeven panden ter beschikking stellen – verdeeld over heel de stad – die in het totaal plaats bieden aan zeventien mensen, zowel voor families als voor alleenstaande personen. Deze panden komen vrij snel ter beschikking. Op deze locatie zijn er twee appartementen.’

Edwin MARIËN

Foto Stad Mechelen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten