• 21/06/2024

Zes lokale besturen uit Rupelstreek gaan samen de digitale kloof dichten

BOOM – Vanochtend lanceerde Vlotter uit Boom, met de steun van de Vlaamse Overheid, samen met de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle en organisaties zoals Ligo, VDAB, Welzijnsschakel, Huis van het Kind,… DIGIBANKEN RUPELAAR. Hiermee worden alle burgers digitaal ondersteund, om niemand achter te laten in de steeds maar digitaler wordende wereld.

Tim Van Camp, stafmedewerker regionaal sociaal beleid intergemeentelijk preventiemedewerker Gezondheid: ‘Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting ervaren mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Ze hebben een ongelijke toegang tot technologie, zoals een laptop of internetverbinding. Ook beschikken ze vaak over minder digitale vaardigheden waardoor ze minder gebruik maken van e-dienstverlening. Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.’

‘Hier in de Rupelstreek voorzien de lokale besturen een zeer laagdrempelige locatie. Binnen het project Digibanken Rupelaar werken we telkens met twee soorten vrijwilligers, de digihelper en de flexihelper. De digihelper onthaalt de bezoekers, registreert ze, luistert naar hun ondersteuningsvragen, geeft uitleg om hun vragen te beantwoorden en noteert vragen wanneer men het antwoord niet meteen weet. De flexihelper opent de openbare computerruimte en onthaalt de bezoekers, registreert ze, voorziet een drankje en ruimt de openbare computerruimte op bij afsluiting.’

‘Wij voorzien opleidingen rond het gebruik van een laptop en allerhande programma’s, internetgebruik, phishing, …, een uitleendienst voor laptops – die men gedurende zes maanden kan ontlenen, een periode die kan verlengd worden – en een vrije inloop voor individuele vragen bij het gebruik van de laptop, smartphone, ipad, … en bijhorende programma’s op vaste locaties. Studenten van ‘BEEGO – computerhulp aan huis – komen één keer langs bij de ontlener om alles te installeren en te bekijken of er nog specifieke vragen zijn.’

Per lokaal bestuur worden er openbare computerruimtes ingericht. Deze zullen toegankelijk zijn op specifieke momenten, per lokaal bestuur. Inwoners uit de betrokken lokale besturen zijn in alle openbare computerruimtes welkom. Vanavond wordt de aftrap gegeven in de bibliotheek van Boom, waar je elke maandag terecht kan van 17 tot 20 uur. De andere locaties zijn: op dinsdag van 18 tot 21 uur het dienstencentrum in Hemiksem, op woensdag van 9 tot 12 uur de bib van Niel en van 14 tot 17 uur het Sociaal Huis van Aartselaar, op donderdag van 16 tot 19 uur de bib van Rumst en elke eerste en derde vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur het Muydenhof in Schelle.

Lize Van Dyck, algemeen directeur in Boom: ‘Als lokaal bestuur merkten ook wij dat lang niet iedereen was uitgerust met een computer. We begonnen een inzamelactie. Meer dan 100 inwoners brachten laptops en tablets binnen die we verdeelden onder wie deze nodig had. De nood was groter dan het aanbod en we merkten een behoefte aan ondersteuning rond digitale vaardigheden. Het project digibanken beantwoordt daaraan.’ Kris Laenens is één van de 35 vrijwilligers die een opleiding volgde van driemaal drie uur gegeven door Blenders. ‘De meeste vrijwilligers doen mee na hun actieve carrière met als doel nog maatschappelijk betekenisvol te zijn. Voor mij was het vrijwilligerswerk in het vaccinatiecentrum Rupelaar een openbaring. Nu gaan we er met zijn allen alles aandoen om iedere bezoeker te helpen bij het gebruik van hun computer of smartphones.’ Info: https://www.digibankenrupelaar.be/.

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten