• 22/06/2024

Zes gemeenten van Selab gaan uitdagingen op lokale arbeidsmarkt aanpakken

BRASSCHAAT – Vanmiddag hebben de lokale besturen van de regio Selab (Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met VDAB. Met deze overeenkomst willen de partners de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt samen aanpakken en zo meer mensen aan het werk helpen. Extra aandacht gaat naar het versterken en begeleiden van jongeren richting arbeidsmarkt.

Björn Cuyt, provinciaal directeur van de VDAB: ‘De lokale besturen en VDAB hebben elkaar nodig. Je kan je de vraag stellen waarom we dit engagement aangaan met deze zes gemeenten. De cijfers zijn er niet slecht maar dat wil niet zeggen dat we er niet aan moeten werken. Eind mei telden we in de zes gemeenten samen 3 460 niet werkende werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds 2009. In de zes gemeenten komen we aan een percentage van 4,7 procent. Dat is beter dan het Vlaams gemiddelde (5,4 procent) of het gemiddelde in de provincie Antwerpen (6,9 procent) . We mogen ons niet blind staren op deze percentages maar toch is er een trend waarneembaar: de daling doet zich voor in alle categorieën behalve in de groep die tussen de één à twee jaar is afgestuurd. Wie later is afgestudeerd vindt dan weer makkelijker werk. In de ganse groep tellen we 517 jongeren (jonger dan 25 jaar). Eén op drie zoekt al langer dan één jaar naar werk, 57 procent heeft geen diploma secundair onderwijs.’

‘Voor wat de tijdelijke werklozen betreft heb ik enkel de cijfers van april, toen de corona-maatregelen nog strenger waren. Het zijn er 4 000, 10 000 minder dan in april 2020. Dit jaar telden we 4 000 vacatures in de regio. 73 procent daarvan situeerde zich in de groot- en kleinhandel – wellicht is de komst van een Jumbo-supermarkt hier niet vreemd aan -, de maatschappelijke dienstverlening, het onderwijs, de bouw en de zakelijke dienstverlening.’

Sus Vissers (CD&V), schepen van tewerkstelling in Wuustwezel: ‘We zijn zeer divers, gaande van een plattelandsgemeente als Wuustwezel tot gemeenten als Brasschaat die aanleunen bij de stad. OCMW-cliënten gaan worden geholpen door arbeidstrajectbegeleiders. Ook willen we de komende jaren sterk inzetten op het diverser maken van de de taken die via wijkwerken kunnen opgenomen worden. Dit alles met het oog op het creëren van tewerkstellingskansen.’ Greet Patho, algemeen coördinator van Selab: ‘Onze regio heeft best nog wel sociale bedrijvigheid  Ik zie heel wat mogelijkheden om het aanbod te verbreden en de samenwerking tussen sociale en reguliere bedrijven te stimuleren.’

Véronique d’Exelle (N-VA), schepen van lokale economie en tewerkstelling in Schoten. ‘ Met de financiering van het Europees Sociaal Fonds start het MOEF!-project op waar CAW, de Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, Arktos (het Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van zes tot 25 jaar),  Emino vzw (dat ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan werk wil helpen) en Selab de handen in elkaar slaan. We gaan dit partnerschap gebruiken om jongeren extra te versterken en te begeleiden richting arbeidsmarkt.’  Bram Verheyen, netwerkregisseur MOEF!: ‘Eerst brachten we de drempels die jongeren ervaren richting arbeidsmarkt in kaart.  Nu gaan we samen met onze partners aan de slag om jongeren tussen de achttien en 30 jaar individueel en in een groep te begeleiden. Het project loopt tot december 2022.’

Edwin MARIËN

Foto Selab

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten