• 22/06/2024

Wim Claes (Kontich): ‘Weerstaan aan druk van projectontwikkelaars

KONTICH – Regionaal Landschap Rivierenland zette haar ‘Ronde van de Zuidrand van Antwerpen’ vandaag verder in Kontich. Ook hier kreeg de gemeente als welkomstgeschenk voor haar toetreding een solitaire toekomstboom cadeau.

Wim Claes (Open Vld, zie foto), schepen van groenzorg: ‘De toetreding tot het Regionaal Landschap Rivierenland zal ons sowieso ondersteunen bij het realiseren van onze doelstellingen. Binnen onze zuidrand leeft de wil om de open ruimte zoveel als mogelijk te bewaren en voor de inwoners open te stellen. Dit is een regio die sterk onder druk staat van projectontwikkelaars die inspelen op de troef van onze zuidrand, namelijk de strategische ligging tussen Antwerpen, Mechelen, Brussel,…, absoluut geen evidentie en dus een serieuze uitdaging. Toch proberen we dit te doen door het verwerven en vrijwaren van open ruimte, door het open stellen van wandelwegen en door het her-opwaarderen en bekend maken van onze natuurgebieden.’

‘Ook in Kontich zijn we ons van deze nood bewust en trachten we ons beleid hier op af te stemmen. We ondertekenden het bomencharter. Hierbij engageerden we ons om 21 000 bomen aan te planten, één boom per inwoner. Dit is een ambitieus plan waarbij één of twee grote  projecten noodzakelijk zijn. De eerste, concrete, gesprekken lopen hier en we hopen op een goede uitkomst, waardoor het mogelijk moet zijn om onze doelstelling te halen. Een eerste actiepunt was om op ons eigen openbare domein te kijken waar er nog bomen konden geplant worden: speelterreinen, hondenweien, straten,… In het totaal ging het deze winter om 307 bomen.’

‘In een volgende fase gaan we proberen samen te werken met bedrijven, verenigingen en gezinnen. In andere gemeenten en steden lopen acties waarbij burgers hun eigen voortuin ter beschikking stellen om een toekomstboom in aan te planten, zodat de straat een groenere aanblik krijgt. Wij proberen open ruimte te vrijwaren, denk maar aan ons project in Waarloos waar we een projectgrond terug kochten van een ontwikkelaar. Bedoeling is dat het openbaar domein aansluiting kan vinden met privaat domein. We zetten in op ontharding van ons openbaar domein, bijvoorbeeld door het vervangen van voetpaden door groenbermen in straten die daar voor in aanmerking komen. Dat deden we met name al in het Wierookstuk. In onze nieuwe bouwcode leggen we bepaalde normen op, zodat hemelwater de kans krijgt om in de grond te infiltreren. Dit zijn allemaal zaken waarbij het Regionaal Landschap ons kan ondersteunen.’

‘Eerst dachten we deze toekomstboom te zullen aanplanten in het centrum van het dorp maar uiteindelijk hebben we gekozen voor deze pas heraangelegde Oude Spoorwegberm, één van de paradepaardjes van onze gemeente. De volledige wandeling langs deze berm is elf kilometer lang en loopt tot in Duffel. Ook dit gebied staat sterk onder druk van de projectontwikkelaars. Laat het voor ons – in deze moeilijke covid-tijden – effectief een ‘nieuwe start’ betekenen. 100 jaar nadat op deze plaats de marathon van de Olympische Spelen van 1920 draaide, hebben we daarnet een nieuwe mijlpaal geplant. Als corona één voordeel heeft dan is dat dat we natuurgebieden in onze omgeving zijn gaan (her)ontdekken. Dat geeft gemeenten een groter draagvlak om erin te investeren.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten