• 19/07/2024

Wilrijkse raadszaal wordt ‘bezet’ door inwoners van buurt rond Iepermanlei

WILRIJK – Het gebeurt maar zelden dat meer dan een handvol burgers in het publiek zitten tijdens een gemeente- of districtsraad. Meestal maak je het alleen maar mee tijdens de eedaflegging van de (nieuwe) raadsleden. Dan zie je meer toeschouwers in het publiek dan dat er raadsleden op de banken zitten. Gisteren was dat wel even anders in Wilrijk.

Aanleiding was een bouwproject dat twee weken geleden werd voorgesteld. Het gaat om 30 woningen die pal tussen de Iepermanlei, de Kerkeveldestraat, de Doornstraat en de Kerkelei zullen worden opgetrokken. Luc Eliaerts (Groen): ‘De infodag heeft bij de bewoners een grote bezorgdheid gecreëerd. Vandaar hun massale aanwezigheid. Er is overigens maar één toegangsweg voorzien naar de ondergrondse parking, langs de Iepermanlei.  Heel dit project heeft een hele impact op de groene omgeving. Bovendien komt er heel wat verharding bij. Verder zal er extra verkeers- en parkeerdruk zijn in de Kerkeveldestraat en de nu rustige Iepermanlei. Ook de infrastructuur is niet voorzien op zoveel extra woningen. Als overheid moeten wij niet tegemoet komen aan de wensen van een promotor maar aan de bezorgdheid van de inwoners. Daarom vragen wij het college om tussenbeide te komen zodat het project niet gerealiseerd zal worden zoals het nu voorligt.’

Een aantal aanwezige buurtbewoners meende te weten dat het tevens om landbouwgrond ging maar dat bleek niet het geval te zijn. In een BPA van 23 februari 1993 staat als hoofdbestemming ‘het onbeperkt bouwen van woningen, zowel éénsgezins- als meersgezinshuizen.’ Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA):  ‘Tussenkomen gaan we niet doen. We moeten onpartijdig blijven.’ Martine Depauw (Vooruit): ‘Onze fractie sluit zich volledig aan bij de opmerkingen van Luc Eliaerts. Ook bij eerdere projecten vroegen wij of er een onderzoek kon gedaan worden naar de buurtleefbaarheid.’ Xeno Wauters (N-VA): ‘Ik stel voor dat we de projectontwikkelaar uitnodigen om tijdens een commissie zijn plannen te komen voorstellen.’ Marleen Verbruggen (CD&V): ‘Ik steun dit voorstel en ben ook bezorgd dat de parkeerdruk in de buurt erg groot gaat worden, zeker wanneer het jeugdcentrum van Beerschot er staat.’ Bossuyt: ‘Ik heb begrepen dat er nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is gekomen maar ik wil aan de projectontwikkelaar wel vragen of hij hier zijn zegje wil komen doen.’ Op de voorlichtingsdag had die verklaard dat hij hoopt om eind 2022 te kunnen beginnen en dat het project klaar moet zijn in 2025.

Op vraag van Martine Depauw antwoordde schepen Hans Ides (CD&V) dat de al eerder aangekondigde regenboogbanken zijn aangebracht. ‘We zetten ons eerder met deze raad unaniem achter een voorstel van mijn partijgenote Marleen Verbruggen om geen regenboogzebrapad aan te leggen maar regenboogbanken. Ik heb beloofd dat die er zouden komen in het voorjaar en ik heb ook woord gehouden want op 9 mei werden de banken geplaatst aan de speeltuin in het Steytelinckpark.’ (zie foto). De commissie van maandag werd –op verzoek van Werner De Gres (Vlaams Belang) beëindigd met een minuut stilte voor Jos Van Hout, de materiaalmeester van Beerschot die onlangs overleed op 89-jarige leeftijd. Een ambtenaar zou er uitleg komen geven over de nieuwe loketwerking. Die werd verschoven naar gisteren. Zowel Groen, Vooruit  als N-VA stellen zich heelwat vragen. Xeno Wauters: ‘1 december lijkt me nu niet de meeste geschikte datum om dit project op te starten, net voor eindejaar. Ik hoop dat er rekening wordt gehouden met de werkdruk voor de ambtenaren.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten