• 24/06/2024

Wilrijk blijft in de ban van de regenboog en zoekt alternatief voor Kerstmarkt

WILRIJK – Aan het begin van de Wilrijkse districtsraad legde Frida Heyen-Boeykens de eed af als nieuw raadslid. Zij volgt de naar Antwerpen verhuisde Luk Lemmens op. Lemmens was tevens fractieleider van de N-VA. Dat wordt nu Xeno Wauters.

Het is niet de eerste maal dat de plaatsing van een regenboogzebrapad ter sprake kwam op de raad. Dat gebeurde onder meer in mei 2021 toen éénparig een voorstel van Marleen Verbruggen (CD&V) werd goedgekeurd om een regenboogbank te plaatsen. Schepen Hans Ides (CD&V): ‘Daar wordt alleszins werk van gemaakt tegen het voorjaar.’

Martine Depauw (Vooruit): ‘Los van de regenboogbank zouden we graag hebben dat het district ingaat op de vraag van Lydia Peeters (Open Vld), minister van mobiliteit, die het Agentschap van Wegen en Verkeer heeft opgedragen om regenboogzebrapaden aan te leggen. Dat moet wel gelegen zijn aan een gewestweg. Dit kost het district niets. AWV staat in voor alle kosten.  Wij hadden gedacht aan een zebrapad op het kruispunt R11/Heistraat.’ Het voorstel kreeg bijval van Dirk Avonts (Groen) en Lien Moens (PVDA). Wauters (N-VA): ‘Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan omdat het om een verkeersingreep gaat.’  Burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA, zie foto): ‘Ik betreur dat de minister hier haar prioriteiten legt en niet bij een ondertunneling in Wilrijk of de aanpak van zwarte kruispunten. Trouwens, het door u aangehaalde kruispunt is een zwart kruispunt.’ Uiteindelijk stemden Vooruit, PVDA en Groen voor het voorstel. N-VA, CD&V en Vlaams Belang stemden tegen. Schepen Werner Theuns (Open Vld) deed dit ook, partijgenote Alexandra d’Archambeau onthield zich. Het voorstel werd dus verworpen.

Wauters betreurde het verdwijnen van het Belfius-kantoor met bankautomaat op het Valaar. Elders op deze website hebben we het daar eerder uitvoerig over gehad. Hij vroeg het college en het stadsbestuur om de betrokken bank aan te schrijven met de vraag om hun mening te herzien. Bossuyt: ‘Dit is een beslissing van een privé-bank. We zullen zien hoe we dit kunnen aankaarten. Op het Valaar blijven wel Fintro en Axa over, al heb ik begrepen dat dit laatste ook zal verdwijnen en dat er daar ook geen bankautomaat aanwezig is. Nu, ik wil er wel op wijzen dat er nog verschillende wijken zijn waar geen bankfiliaal is. Dit laat mij trouwens toe om te vermelden dat vanaf 3 januari aan de loketten van het district niet langer met cashgeld kan worden betaald, iets wat velen nog niet lijken te weten.’ Tijdens de bespreking van dit punt kwam ook de situatie van lijn 22 nog even ter sprake. Bossuyt: ‘Ik heb daar geen nieuws meer over. Laat ons zeggen dat geen nieuws goed nieuws is.’

Wauters kwam ook terug op de afgelasting van de kerstmarkt en vroeg of het college al aan een alternatief had gedacht, bijvoorbeeld onder de vorm van een lentemarkt. Theuns: ‘Niet het college maar WNI is hier organiserende partij. Volgende week is er een raad van bestuur en dan zal er inderdaad gepraat worden over een alternatief in de lente onder de vorm van een verenigingenmarkt maar daarvoor moeten eerst de verenigingen worden aangeschreven en om hun oordeel gevraagd. Het maakt wel degelijk een verschil uit of de markt zal worden georganiseerd in maart of in mei of juni.’ Avonts juichte het initiatief toe. Hij wees wel op het feit dat de schaatsbaan – die nog tot zondag op de Bist staat – niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of mensen met een rollator en vroeg om daar in de toekomst rekening mee te houden.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten