• 19/05/2024

Wijkkrant  van Antwerps historisch centrum viert vandaag zijn tweejarig bestaan

ANTWERPEN – Vanavond voerde Bij de Hand, de wijkkrant van het historisch centrum van Antwerpen, haar tweejarig bestaan in Den Hopsack in de Grote Pieter Potstraat.

Vanuit hun passie voor het hartje Antwerpen (be) leven bundelden enkele inwoners hun krachten om een krant over de wijk Historisch Centrum op te starten via het project “VONK” uit de burgerbegroting 2021. Het district Antwerpen wenste nieuwe wijkkrantjes te steunen om het sociale weefsel te versterken.

De redactieleden willen in deze zeer verstedelijkte wijk verbinding bij de inwoners tot stand brengen en het sociale weefsel (re-) activeren.

Rose-Marie Pype, verantwoordelijke uitgever: ‘Het centrum van Antwerpen onderging in de tweede helft van de twintigste eeuw een gedaanteverandering. Verkrotte huizenblokken werden afgebroken en maakten plaats voor nieuwe bouwprojecten. Denk aan de hoge appartementsgebouwen langs de kaaien en aan de honderden sociale woningen van Woonhaven die er werden gerealiseerd. Deze bouwwoede resulteerde in een praktisch volledige bevolkingswissel waardoor vele inwoners een sociaal weefsel en contact met hun buren ontbreken.’

‘De jonge wijkkrant wenste de inwoners van hartje Antwerpen zichtbaarheid te bezorgen: ja, er wonen inwoners in hartje stad. Zo brengt de wijkkrant boeiende maar verborgen verhalen van haar inwoners, gesprekken met maatschappelijk gedreven mensen en bericht zij over diensten van overheid en lokale actoren.’

‘De eigenheid van het historisch centrum uit zich verder in een bijzonder rijk cultureel aanbod en een unieke winkelbeleving die in de rubriek ‘fier van hier’ worden belicht: https://bijdehand.be/category/fier-van-hier/

‘Onze redactieleden zijn onbezoldigde vrijwilligers, allemaal inwoners van onze wijk, die de buurt een warm hart toedragen. Dank zij hun volgehouden inzet kunnen ze nuttige informatie, wist-je-datjes en prachtige verhalen over maatschappelijke inzet in elke editie van Bij de Hand aan onze buren en de vele fans van het stadscentrum voorschotelen.’

‘Onze trouwe lezers en de buren uit de twee wijken van het historisch centrum, namelijk het stadscentrum (het zogenaamde  eerste kwartier) én het schipperskwartier, worden elk jaar hartelijk uitgenodigd op een ontmoeting met de redactieleden.’

‘Zo  groeit de fierheid bij de lezers voor hun wijk en kunnen de onvermijdelijke minpunten van het stadsbestaan worden gerelativeerd.  Om verbinding met de buren tot stand brengen geeft Bij de Hand speciale aandacht aan de bewonersvereniging van het Schipperskwartier en startte de wijkkrant ook zelf onder de naam ‘KoekenHartje’ diverse initiatieven om buurtbewoners in het centrale deel van het historisch centrum bij elkaar te brengen.  Zo organiseerde Koekenhartje er twee druk bijgewoonde infosessies in samenwerking met de Apotheek Grote Markt, er werd bijstand gegeven aan buurtbewoners bij de digitale bevraging voor de heraanleg van de Lange Doornikstraat en een focusgroep over de toekomstperspectieven voor senioren stuurde input door aan de Vlaamse Ouderenraad.’

‘Met een grote bezorgdheid volgt de wijkkrant enkele evoluties in het stadscentrum. Zo kaartte Bij de Hand de ongebreidelde toename van AirBNB en Booking.com locaties in het historisch centrum aan:  https://bijdehand.be/airbnb-zegen-of-vloek-voor-het-historisch-centrum/ Eveneens werden de gevolgen hiervan in het Schipperskwartier belicht:  https://bijdehand.be/zal-er-straks-nog-een-schipperskwartier-zijn/

Momenteel doet Bij de Hand een oproep naar de inwoners van het centrum van Antwerpen in verband met de renovatie van de Scheldekaaien. Wie wil deelnemen kan dat hier . (EM / Foto Bij de hand)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten