• 23/06/2024

Wijk Egelsvennen Mol aan vernieuwing toe, bouwproject in handelscentrum

MOL – Van Egelsvennen opnieuw de ‘Mooiste wijk van België’ maken, dat is de ultieme droom en het ambitieuze doel van ‘Wijkmotor Egelsvennen’. De Wijkmotor wil als duurzaam renovatietraject de troeven van de wijk inzetten om een extra meerwaarde te creëren voor de bewoners. Op donderdag 17 juni zijn alle buurtbewoners welkom op een infomarkt waarin de aanpak van het renovatietraject geschetst wordt. Enerzijds gaat het om een renovatie die ervoor zorgt dat de woningen aan de hedendaagse comforteisen voldoen en het openbaar domein een opwaardering krijgt. Anderzijds gaat het om het vrijwaren en herstellen van de bijzondere architecturale waarde van de wijk.

Andreas Verbeke (N-VA), schepen van ruimtelijke ordening en woonbeleid: ‘Egelsvennen werd in 1973 door voormalig staatssecretaris voor streekeconomie Luc Dhoore (CVP) uitgeroepen tot de ‘Mooiste wijk van België’. De woningen en de open ruimte zijn 50 jaar geleden in samenhang en als één geheel ontworpen. Deze sociale woonwijk met erfgoedwaarde is vandaag aan renovatie en verduurzaming toe. De woningen zijn bijvoorbeeld onvoldoende geïsoleerd en voldoen niet meer aan de hedendaagse comforteisen. Dit is echter meer dan alleen een technische opgave.’

Hoe kan de wijk een nieuw toekomstverhaal krijgen? Met het pilootproject ‘Wijkmotor Egelsvennen’ wil AR-TUR – het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen – de wijkrenovatie op een zeer brede manier benaderen. Via dit traject gaat AR-TUR in gesprek met inwoners (zowel eigenaar als huurders), professionelen en maatschappelijke actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke kwaliteit. De Wijkmotor stimuleert een aanpak waarin alle partners samenwerken. Er wordt daarbij gezamenlijk op zoek gegaan naar een toekomstverhaal voor de wijk met win-win-oplossingen en aandacht voor kwaliteitsbewaking.

Frederik Loy (CD&V), schepen van erfgoed: ‘De Wijkmotor is een traject dat stap voor stap verloopt. We starten met een infomarkt voor bewoners op 17 juni. Buurtbewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. De gezamenlijke zoektocht naar de elementen die nodig zijn om opnieuw de ‘Mooiste wijk van België’ te worden, kan een belangrijk voorbeeldproject zijn om de renovatie van andere gelijkaardige woonwijken in Vlaanderen op een kwalitatieve manier aan te pakken. Het gemeentebestuur is partner in dit traject van AR-TUR die nauw samenwerkt met onder meer VMSW, de Molse Bouwmaatschappij, erfgoeddienst k.ERF, provincie Antwerpen en KULeuven.’

Van donderdag 3 juni tot en met vrijdag 2 juli loopt een openbaar onderzoek naar de realisatie van 24 appartementen in de Voogdijstraat en de Kloosterstraat. Dit bouwproject (zie foto) in de centrale handelskern omvat eveneens de realisatie van handelsruimte op het volledige gelijkvloers en een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen. Zowel in de Voogdijstraat als de Kloosterstraat verdwijnen voor het project een aantal oude (leegstaande) winkelpanden. De betrokken vijf panden staan inmiddels leeg of worden opgevuld door een pop-up. De realisatie van dit omvangrijke bouwproject heeft een grote visuele impact op de centrale handelskern. In totaal telt het nieuwe bouwproject vijf bouwlagen waarvan 24 appartementen, verspreid over vier volwaardige verdiepingen en één ‘kleinere’ vierde verdieping. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier raadplegen via www.omgevingsloket.be  (nummer OMV_2021075796). (EM / Foto Gemeente Mol)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten