• 18/07/2024

Weyts voorziet geld voor personeel en extra uren Nederlands in 141 Antwerpse scholen

ANTWERPEN – 85 procent van de Antwerpse kinderen in de derde  kleuterklas is voldoende taalvaardig om straks te starten in de lagere school, maar zo’n elf procent heeft nog extra taalondersteuning nodig en ongeveer vier procent zelfs intensieve begeleiding voor Nederlands. Die cijfers gelden voor de hele provincie, maar in de Stad Antwerpen liggen ze hoger: daar heeft negentien procent van de kleuters extra ondersteuning nodig en acht procent intensieve begeleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Taalscreening, die dit schooljaar voor de derde keer georganiseerd werd in elke derde kleuterklas.

Dankzij deze screening kunnen kleuters met een taalachterstand nog bijgespijkerd worden vóór ze beginnen aan het eerste leerjaar, zodat alle kinderen gelijk aan de start komen. Dit jaar konden de scholen voor het eerst gebruik maken van een gratis digitale versie van de Taalscreening – en meteen heeft al de helft van de kleuterscholen dat gedaan. Ben Weyts (N-VA, zie foto), Vlaams minister van onderwijs: ‘We willen ervoor zorgen dat alle Antwerpse kinderen gelijk aan de start van de lagere school komen. Daarvoor hebben ze Nederlands nodig: de sleutel tot alle schoolse kennis, het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt. We zien slechtere cijfers in scholen waar veel kinderen een andere thuistaal hebben en dus maken we voor 141 Antwerpse scholen extra geld vrij.’

Kinderen die aan de lagere school beginnen met een taalachterstand hebben niet dezelfde kansen als andere kinderen: vaak lopen ze al snel schoolse achterstand op. Daarom heeft Weyts in 2021 een Taalscreening – de zogenaamde KOALA-test – ingevoerd in elke derde kleuterklas. Wanneer uit de Taalscreening blijkt dat er een taalachterstand is, dan kunnen kinderen nog bijgespijkerd worden vóór ze aan de start van de lagere school komen. Tussen dinsdag 10 oktober en donderdag 30 november 2023 werd de derde editie van de Taalscreening georganiseerd in elke derde kleuterklas, dus bij de kinderen geboren in 2018. De Vlaamse Overheid stelde deze editie voor het eerst een gratis digitale versie van de KOALA-test ter beschikking en al meteen heeft ongeveer de helft van de kleuterscholen hier gebruik van gemaakt.

In Antwerpse scholen waar veel leerlingen een andere thuistaal hebben, liggen de cijfers hoger voor extra ondersteuning (21 procent) en intensieve begeleiding (negen procent). In het totaal hebben 2 231 kinderen uit Antwerpse kleuterscholen de Taalscreening afgelegd. De provinciale Antwerpse cijfers sluiten aan bij het Vlaams gemiddelde.

Weyts trekt de nodige middelen uit om taalachterstand tijdig weg te werken. Aan de Taalscreening is ook een extra budget van twaalf miljoen euro per jaar verbonden waarmee de kleuterscholen bijkomend inzetten op taalondersteuning. Daarbovenop krijgen alle scholen waar de helft van de leerlingen (of nog meer) een andere thuistaal hebben vanaf dit schooljaar twintig miljoen euro extra per jaar om in te zetten op meer Nederlands. In de provincie Antwerpen gaat het om 141 scholen die extra middelen krijgen om bijvoorbeeld meer personeel aan te trekken, extra lesuren Nederlands in te richten of bijvoorbeeld samen te werken met begeleidingsdiensten of andere organisaties.

Weyts: ‘De scholen in Antwerpen zetten alle zeilen bij, maar we hebben ook de ouders nodig. We mogen van ouders striktere engagementen verwachten om hun kinderen ook na schooltijd in contact te brengen met Nederlands. Al is het maar de TV op Ketnet zetten, met je kind naar een Vlaamse bibliotheek gaan of inschrijven in een Nederlandstalige sportclub. Zo geef je oneindig veel meer kansen aan je zoon of dochter. Het is ook cruciaal voor de rest van de klas, want als pakweg een kwart van de klas weinig Nederlands begrijpt, is dat nefast voor iedereen.’

Volgend schooljaar wordt de Taalscreening opnieuw afgenomen. De digitale versie van de KOALA-test zal verder verbeterd worden op basis van de gebruikersfeedback die nu verzameld werd. Er wordt ook gewerkt aan een adaptieve versie van de KOALA-test, zodat het instrument nog gerichter kan werken. (EM / Foto N-VA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten