• 23/04/2024

Werken aan Hondiuslaan in Duffel vorderen, rioolstelsel Lispersteenweg Lier aangepast

DUFFEL – De werken in en aan de Hondiuslaan in het gedeelte tussen het gemeentehuis en de Muggenberg vorderen beter dan verwacht. Hierdoor kan het lokaal bestuur sneller starten aan de volgende fase van de werken: het gedeelte tussen de Muggenberg en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin ter hoogte van de rotonde aan de Spoorweglaan.

Jos Hellemans (CD&V), schepen van mobiliteit en openbare werken: ‘Deze werken zijn noodzakelijk omdat de gigantische collectoren dringend aan vervanging toe waren. Deze verzamelriolen transporteren al het afvalwater van regio Mijlstraat, Duffel-Oost en Duffel-West naar het zuiveringsstation.’

 ‘Het lokaal bestuur maakt van de werken gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen, de rijweg te vernieuwen, de kruispunten heraan te leggen en het fietspad te verbreden en comfortabeler en veiliger te maken. Daarnaast zijn er groene bermen voorzien om water op te vangen en te laten infiltreren in de bodem.’

 ‘De aannemer is gestart met de werken in de zijweg naar het RWZI. Hier wordt, voorafgaand aan de plaatsing van de collectoren, de sanering van de recent aangetroffen PFAS-vervuiling aangepakt. Dit was niet voorzien en zorgt voor extra werk: voorbereiding, analyses, meer transporten, controles, waterzuivering…’

 ‘Om de oorspronkelijk geplande totale duurtijd van de werken te kunnen behouden, start de aannemer daarom gelijktijdig half september met de werken tussen de Muggenberg en de Netelei, en aansluitend in de Netelei tussen de Hondiuslaan en het park.  Nadien kunnen de werken starten in de Hondiuslaan – vanaf de rotonde tot aan de Netelei – van begin 2024, tot eind augustus 2024.’

 ‘De Hondiuslaan is een belangrijke verbindingsweg. De werken brengen daarom zowel voor omwonenden, handelaars als voor het verkeer gedurende een lange tijd heel wat hinder met zich mee. We hopen te mogen rekenen op geduld en begrip voor de overlast tijdens de werken. Inwoners krijgen op woensdag 6 en donderdag 7 september een folder in de brievenbus met uitleg over de verkeerssituatie tijdens deze fase van de werken en waar ze terecht kunnen met hun vragen. We roepen ook opnieuw op om onze lokale handelaars te blijven steunen door zoveel mogelijk bij hen te blijven winkelen. Je maakt bovendien elke maand kans op InDuffelbons van twintig euro door mee te doen aan onze postkaartenactie.’ Meer info over de omleidingen vind je hier .

Gedurende vele jaren kampt de Lispersteenweg en omgeving met wateroverlast bij hevige regenbuien. Sinds 2021 ligt een voorstel op tafel om de situatie te verbeteren, maar dat werd tot op heden nog niet in praktijk gebracht. De stad Lier spoorde daarom Aquafin aan om de daad bij het woord te voegen en dit jaar nog de nodige aanpassingen aan hun rioolstelsel uit te voeren. Aquafin bevestigde alvast dat ze al het nodige doen om dit jaar nog de aanpassingen uit te voeren om de situatie te verbeteren.

Er komt een combinatie van maatregelen die wateroverlast moeten voorkomen. De meest zichtbare en ingrijpende maatregel is het bouwen van een nieuw overstort op de Van Boeckellaan waarvoor Aquafin sinds eind vorig jaar ook een vergunning heeft. Vervolgens zullen er aanpassingen gebeuren aan het rioolstelsel op verschillende plaatsen in de Lispersteenweg. Tenslotte komt er ook een slimme monitoring en sturing op de riolen zodat het systeem zich kan aanpassen aan de hoeveelheid water die het systeem moet verwerken. (EM / Schets gemeente Duffel)  

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten