• 23/05/2024

‘Welke gemeente zal nog ooit met Mechelen in gesprek willen gaan?’

MECHELEN – De eerste drie uur van de Mechelse gemeenteraad gisteravond werden gevuld door een actualiteitsdebat over de fusieplannen  van de stad in het algemeen en de vrijage met Boortmeerbeek in het bijzonder. Vlaams Belang stapte meteen op. Kenzo Van den Bosch: ‘We willen niet meedoen aan deze poppenkast.’

De oppositie opende de debatten. Marc Hendrickx (N-VA): ‘Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Er werden heel wat onwaarheden verkocht: Boortmeerbeek had nooit eerder met andere gemeentebesturen besloten zoals de beide burgemeesters beweerden, de fusie stond niet geagendeerd op de gemeenteraad en in zowel Boortmeerbeek als Mechelen kregen de ambtenaren opdracht om te zwijgen tegen gemeenteraadsleden en zelfs tegen de schepenen. Alles werd met een ongelooflijke haast afgewerkt.’

Stefaan Deleus (CD&V): ‘Deze fusie ging in tegen alle regels, ook die van de regiovorming. Ze had geen enkel draagvlak. De verklaringen dat men nu pas gesprekken zou opstarten strookt niet met hetgeen er dinsdag op de persconferentie werd gezegd.‘ Thijs Verbeurgt (Vooruit): “Dit voorstel van fusie is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Mechelen heeft 98 samenwerkingsverbanden waarvan welgeteld drie met Boortmeerbeek. Waar is dan het draagvlak? Er was een totaal gebrek aan transparantie. Welke gemeente zal nog ooit met Mechelen in gesprek willen gaan? In plaats van een vereenvoudigd bestuur ging men zowaar werken met districten, waarvan iedereen weet dat ze de kloof met de burger nog vergroten. Op kosten van Mechelaar wou men even 50 extra politieke mandaten creëren.’ Dirk Tuypens (PVDA): ‘Als de minister van binnenlands bestuur al moet zeggen dat deze fusie in het belang is van de burgers dan weet je meteen dat dit niet zo is. Gelukkig zijn de mensen van Boortmeerbeek niet dom en hadden ze dit door.’

Kristof Calvo (Groen) nam als eerste de verdediging van de meerderheid op zich. ‘De samenwerking met Boortmeerbeek is wel een positief verhaal. Mensen van Boortmeerbeek zijn op Mechelen gericht als het gaat over winkelen, cultuur en sport. Natuurlijk speelde het financiële een rol want wij hebben genoeg plannen met deze stad. Die 50 miljoen euro was goed van pas gekomen.’ Burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld, zie foto): ‘Als op een bepaalde moment een gemeente te kennen geeft dat ze met ons wil spreken dan moeten we dat doen want dat geeft opportuniteiten aan onze stad. Dit niet doen zou onverantwoordelijk bestuur zijn.’ Bart Somers (Open Vld): ‘Fuseren met Boortmeerbeek is wel een logische keuze. Het is onze kleinste buurgemeente dus de stap om te fuseren is veel kleiner dan voor een grote gemeente. Het bedieningsgebied van Mechelen ligt in Vlaams Brabant, ook in Boortmeerbeek dus. Wat transparantie betreft:  vandaag geraakte de fusie Ruiselede/Wingene bekent. Is daar ooit over gecommuniceerd of over Antwerpen/Borsbeek?  Steden kunnen gemeenten enkel verleiden tot een fusie door ze te garanderen dat ze een district kunnen worden.’ Uiteindelijk werd een amendement goedgekeurd waarbij men gaat voor nieuwe fusies en eventuele fusieplannen aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.’ De stadspartij (de meerderheid van N-VA en Groen), stemde samen met CD&V voor. N-VA, Vooruit en PVDA onthielden zich. Vlaams Belang was dus niet aanwezig.

Edwin MARIËN

Foto Open Vld

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten