• 24/05/2024

Wandeling door Grobbendonk en Herentals, situatie aan BS Kinderpad veiliger

GROBBENDONK – Het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt nodigen iedereen uit voor een bezoek aan het militair domein Ten Troon in Grobbendonk/Herentals. In 2003 startte in het militair oefenterrein een ambitieus natuurherstelproject. Via het life-Danah project zijn stuifduinen, vennen en zowel droge als natte heide in ere hersteld.  Ook de daaropvolgende jaren werd verder gewerkt aan het openmaken van de historische graslanden, de omvorming van de monotone naaldhoutbossen naar gemende loofbossen, het hakhoutbeheer van de houtkanten, het herstel en inplanten van de dreven en een aangepast heidebeheer door het inschakelen van een kudde van 300 schapen.

Dirk Wouters, voorzitter van Natuurpunt Nete & Aa: ‘Twintig jaar intensief natuurbeheer heeft voor een ware metamorfose gezorgd. Vogelsoorten die vroeger op het terrein ontbraken komen terug tot broeden, zeldzame planten steken de kop op. Door het dempen van een aantal interne grachten houden vennen langer water waar allerlei libellen en waterjuffers van profiteren.  Over de graslanden fladderen een massa vlinders.  Op de heide zorgen de schapen voor een gevarieerd landschap.  Kortom, na twintig jaar hard werken wordt het tijd om, niet zonder trots, de resultaten met iedereen te delen.’

‘Op zondag 10 september willen we dan ook iedereen uitnodigen voor een terreinbezoek.  We vertrekken aan ‘Het Karrewiel’, Troon 9, Grobbendonk vanaf 10 uur (laatste vertrek om 15 uur).  Een treintje brengt de bezoekers  naar het vertrekpunt binnen het afgesloten terrein.  Vandaar wordt er onder begeleiding doorheen het domein gewandeld.  Onderweg zijn er op een aantal punten haltes voorzien om zowel het landschap, de geschiedenis, het beheer, de schaapskudde als de natuurwaarde toe te lichten. Het treintje brengt iedereen ook terug naar ‘Het Karrewiel’. Een unieke kans om een prachtig landschap te bewonderen.’

Vandaag begon ook voor basisschool Kinderpad in Bevel het nieuwe schooljaar. Op aangeven van en na overleg met de schooldirectie en een vertegenwoordiging van de oudervereniging, kwamen er enkele maatregelen om de schoolomgeving veiliger te maken. Het gaat om relatief kleine ingrepen, maar die toch voor een verbetering zorgen.

De directie van Basisschool Kinderpad in het centrum van Bevel gaf aan dat er een conflict kan optreden tussen auto’s en fietsers aan de kerk in Bevel. Als de auto’s de dwarsparkeerplaatsen daar in- en uitrijden, komen ze in conflict met fietsers die daar de fietsnietjes gebruiken. Door de fietsnietjes aan de kant van Bevel-Dorp richting de parochiezaal te verplaatsen is dit gevaar kleiner. Wie daar zijn fiets geplaatst heeft, die moet niet meer achterlangs de auto’s stappen.

De schooldirectie gaf verder aan dat de oversteekplaats van de schooluitgang naar de fietsdoorsteek naast de kerk beter aangegeven kan worden en dat het daardoor veiliger zal worden. Deze fietsdoorsteek wordt ook gebruikt door de kinderopvang van Bevel. Er werd daarom een geaccentueerd groen-wit zebrapad aangelegd aan de oversteek naast de kerk richting de schoolingang aan de parochiezaal. Tot slot wordt de verhoogde rand van de fietsdoorsteek naast de kerk in Bevel verlaagd, zodat deze gebruiksvriendelijker is voor fietsers en ook bruikbaar is voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Er is de voorbije maanden hard gewerkt aan de omvorming van het kerkhof in Nijlen naar een hedendaagse parkbegraafplaats. De omvorming ging over meer dan het voorzien van meer groen. Er kwam ook een nieuwe herdenkingsruimte. Deze moet nog verder afgewerkt worden. Maar het wordt in het algemeen zeker een groenere omgeving met bomenrijen, bosfragmenten of zelfs boomgaarden. Zo komt er een echt stukje bos, waar vergaanbare urnes begraven worden zonder enig gedenkteken. Het is dus een meer natuurlijke omgeving met die ruimte biedt om te wandelen. Maar daar wachten de bezoekers best nog even mee.

In enkele zones en op sommige paden als bijvoorbeeld de zone rond het oude columbarium (gemetste columbarium) is pas nieuw gras ingezaaid. Deze zones zijn met een lint afgespannen zodat het gras een tijdje ongestoord kan groeien. Het gemeentebestuur vraagt aan bezoekers en passanten dit te respecteren, tot de linten er niet meer hangen. (EM / Foto Natuurpunt Nete & Aa).

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten