• 27/05/2024

Vorselaar slaagt erin om op unieke manier de problemen in de eerstelijnszorg aan te pakken

VORSELAAR – Eind 2022 opende Gezondheidshuis PIOEN in Vorselaar de deuren. PIOEN staat voor Preventief-Interdisciplinair-Open-Eerste lijn-Netwerk en is een brede eerstelijnspraktijk waar disciplines in gezondheid en welzijn samenwerken aan de optimale levenskwaliteit en gezondheidsvaardigheden van haar burgers. Het werd opgericht op initiatief van het lokaal bestuur.

 

Burgemeester Lieven Janssens (ACTIEV, links op de foto): ‘PIOEN was de eerste van zes pilootprojecten die met steun van de Vlaamse overheid haar deuren kon openen. We merken dat het werkt en terug huisartsen naar Vorselaar brengt. De samenwerking moet er toe bijdragen dat gezondheidspreventie veel hoger op de agenda komt te staan. PIOEN is een samenwerking van heel wat disciplines onder één dak. Wij geloven dat de toekomst van de gezondheidszorg erin bestaat dat we veel meer moeten gaan samenwerken. Er zijn veel disciplines wat maakt dat mensen naast mekaar werken in plaats van met mekaar. Daar hebben wij op geanticipeerd. Door het faciliteren van één gezondheidshuis slagen we erin een zeer precaire situatie hier in Vorselaar – waar er slechts huisarts nog actief was en geen enkele tandarts meer – recht te zetten. We hebben elf disciplines naar het gezondheidshuis gekregen. Ook de mutualiteiten zijn terug gekomen en het consultatiebureau van Kind en Gezin kan nu naar Vorselaar verhuizen. Bij PIOEN hebben vroedvrouwen, maatschappelijke assistenten, psychologen, diëtisten, bewegingscoaches,… hun toevlucht gevonden waardoor we ook preventief kunnen werken.’

‘Het is de bedoeling om in de toekomst veel meer van dit soort huizen te bouwen. Wanneer we er in de Kempen in kunnen slagen om overal dit soort van eerstelijnspraktijken neer te zetten dan pas kunnen we onze tweedelijnszorg meer specialistisch maken. Nu moeten zij heel veel in de plaats treden van huisdokters omdat daar geen ruimte is, omdat er wachtlijsten zijn en omdat je er niet binnen geraakt. De spoeddiensten zijn meer dan 140 procent gestegen in toeloop. Dat is niet gezond. Het kan niet de bedoeling zijn dat we van de ziekenhuizen een groot huisartsencentrum gaan maken. Als lokaal bestuur gaan wij een nieuw huis bouwen. De voorbije maanden is een voorontwerp gemaakt van een nieuwbouwproject voor het gezondheidshuis. Dit moderne gebouw zal aangebouwd worden aan het gemeentehuis en zo aansluiten op het nieuwe blauwgroene gemeentepark.’

‘PIOEN werkt dagdagelijks samen met Universiteit Antwerpen, het Wit-Gele Kruis , Thomas More en AZ Herentals. We hebben bewust gekozen om met het labo van het ziekenhuis samen te werken om een connectie met de diensten van het ziekenhuis op te zetten. Wij gebruiken hetzelfde patiëntendossier als het ziekenhuis (Nexus), waardoor de huisarts in hetzelfde dossier werkt als de specialist in tweede lijn. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen verkeerde medicatie voorgeschreven kan worden. Ook rond zorgpaden zoals geriatrie zorgen wij ervoor dat er meer communicatie is tussen het ziekenhuis en bijvoorbeeld een woonzorgcentrum en de huisartsenpraktijk en de andere disciplines. Ook het AZ is er bij gebaat om mee te vermijden dat mensen in het ziekenhuis terecht komen.’

Vandaag zakte Frank Vandenbroucke (Vooruit, rechts op de foto ), minister van volksgezondheid,  af naar Vorselaar voor een gesprek met jonge (kandidaat-) huisartsen uit de regio om hun ideeën en verwachtingen mee te kunnen nemen in toekomstig beleid op vlak van gezondheidszorg. Vandenbroucke: ‘Ik ben zeer enthousiast over dit initiatief. Er zijn twee huisartsen beginnen werken in PIOEN, samen met een verpleegkundige, en daarrond zie ik heel wat bontgenoten.  Mensen worden voor alle facetten van hun problemen geholpen waarbij men het motto toepast ‘voorkomen is beter dan genezen.’ Dit is een fantastisch voorbeeld van hoe je een huis van welzijn en zorg organiseert en op die manier de druk helpt verlichten die op de schouders van de huisartsen rust. Hier wordt pionierswerk geleverd. Noem het gerust ‘uniek’. Dit wordt het model van de toekomst.’ Info hier

Edwin MARIËN

Foto’s Adrie DE KOK

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten