• 21/05/2024

Vormingscentrum Malle wordt futureproof

MALLE – De eerste fase van de werken die kaderen in het masterplan voor het Vormingscentrum in Malle is officieel van start gegaan. De provincie Antwerpen investeert 7,3 miljoen euro in de eerste fase waarbij het onthaal en de polyvalente ruimtes worden aangepakt. Daarnaast krijgt het gebouw een nieuwe bouwschil en wordt er overgeschakeld van fossiele naar hernieuwbare energie.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) bevoegd voor het Provinciaal Vormingscentrum in Malle licht toe: “Het Vormingscentrum in Malle organiseert jaarlijks 440 activiteiten, goed voor 41.771 bezoekers, voornamelijk in een educatieve context en beschikt over een drukbezette uitleendienst. En er is ook het talentencentrum, dat in 2023 25 scholen, goed voor 1.602 leerlingen, mocht ontvangen. Dit is een gevestigde waarde geworden met het eigen innovatief en educatief aanbod. Rond deze 3 pijlers werd een masterplan ontwikkeld waarin een vernieuwde visie op de toekomst vertaald wordt in een gefaseerde, grondige renovatie en verdere uitbouw van de site. Het gebouw uit de jaren ’70 voldoet immers niet meer langer aan de vereisten van de tijd. Met het masterplan willen we tegemoetkomen aan de hedendaagse normen voor werk-, congres- en verblijfsaccommodatie én aan de verwachtingen van de bezoekers.”

Om dit te realiseren werden drie belangrijke aandachtspunten naar voor geschoven: de verduurzaming van de gebouwen, het welbevinden van de klanten en het personeel en de optimalisatie van de organisatie van de site. Deze aandachtspunten zijn het kader van het masterplan waarbinnen alle toekomstige bouwwerken gerealiseerd worden en waarbij duurzaamheid de rode draad is.

Gedeputeerde Luk Lemmens(N-VA): “Om aan deze duurzaamheid vorm te geven is er een transformatie tot een functioneel BEN- en CO2-neutraal gebouw nodig. Dit gebeurt in vijf fasen. Daartoe werd de site opgedeeld in vijf projectzones of fases die functioneel bij elkaar horen: de vernieuwing van de conferentiezalen, de renovatie van de slaapvertrekken, de personeelszone, gekoppeld aan de uitbreiding van de uitleendienst en vernieuwing van de keuken, de vernieuwing van de polyvalente zalen en dus om te starten de vernieuwing van het kloppend hart van de site, met name het onthaal, de administratie en de A-zalen. Het masterplan voorziet per zone renovaties en aanpassingen, goed voor een investering van 34 miljoen euro. Zo zorgt het provinciebestuur ervoor dat het Vormingscentrum dé ontmoetingsplaats bij uitstek blijft voor jeugdgroepen, onderwijs en non-profit organisaties. En dit zowel voor grote als kleine evenementen, kampen als opleidingen.

Bij het ontwerp van de nieuwe onthaalruimte werd er gekozen voor een ruime hal met veel lichtinval en natuurlijke ventilatie. Een grote vide en sheddaken maken dit mogelijk. De brede centrale trap geeft toegang tot een nieuwe grote zaal of naar één van de drie nieuwe workshoplokalen. Hoewel onttrokken aan het oog zorgt een grote lift voor de toegankelijkheid van het Vormingscentrum in Malle voor mensen met een beperking.

“Toegankelijkheid blijft immers een van onze troeven, we blijven hier bewust op inzetten. Met de bouw van fase 1 nemen we een grote stap in de uitvoering van het hele masterplan, dat 5 fases behelst. Hierdoor kunnen we het centrum in werking houden wanneer we in een van de volgende fases ook de grote zalen zullen aanpakken. Want ook al zijn we dan met de werken gestart, het centrum zal groepen en organisaties kunnen blijven verwelkomen tijdens de werken. We stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken”, reageert directeur Johan Mutert van het Vormingscentrum in Malle.

Architectenbureau Stramien deed een grondige analyse van de energiehuishouding van het Provinciaal Vormingscentrum in Malle om te bepalen hoe de transitie van gas naar hernieuwbare energie kon gemaakt worden. “Welke ingrepen zijn er nodig zijn om de verouderde bouwschil van het PVM aan te pakken? Het originele gebouw uit de jaren ‘70 is immers onvoldoende geïsoleerd”, stelt Xavier Avontroodt van architectenbureau Stramien.

Door de resultaten van deze studie is er besloten om in de eerste fase een nieuwe centrale stookplaats te bouwen. De stookplaats zal van energie voorzien worden door een WKO installatie (Warmte Koude Opwekking). Deze zal in eerste plaats het vernieuwde onthaal en de polyvalente ruimtes koelen en verwarmen, en zal bovendien ook al een deel van de energievoorziening van de bestaande installatie overnemen. In de toekomst zal het PVM uitsluitend op de WKO werken en fossielvrij zijn.

Ook wordt er gezorgd voor hergebruik van regenwater voor het sanitair, met name met twee reservoirs van 10.000 liter, en worden er zonnepanelen bijgeplaatst. De overdekte fietsenstallingen krijgen groendaken en uiteraard kunnen er elektrische fietsen opgeladen worden.

Gedeputeerde Luk Lemmens: “Door de keuze voor actieve en passieve technieken zal het Vormingscentrum de komende jaren transformeren tot een Bijna-Energieneutraal (BEN) en CO2-neutraal gebouw. Bovendien schrijven deze keuzes zich 100% in het provinciaal klimaatplan, Plan Vandaag, in.”

Foto’s provincie Antwerpen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten