• 22/06/2024

Vooruit Wilrijk ‘herdenkt’ kap van Ferrarisbos met grote schoonmaak

WILRIJK – Vandaag is het negen jaar geleden dat 1,9 hectare van het Ferrarisbos in Wilrijk werd gekapt. In de vroege ochtend van 9 september 2013 kwam het Bijzondere Bijstandsteam van de Lokale Politie Antwerpen de actievoerders uit de bomen plukken en nadien werd onmiddellijk begonnen met het rooien van de bomen.

Johan Peeters, voorzitter van Vooruit Wilrijk: ‘Een zinloze boskap die vermeden had kunnen worden. In De Standaard verscheen op 5 september 2013 een Open Brief die door heel wat Bekende Vlamingen werd onderschreven om hun verontwaardiging te uiten. De actiebereidheid van Wouter Deprez naar aanleiding van een ander dossier waar de firma Essers waardevol bosgebied in Genk wenste te kappen, resulteerde in nog meer verontwaardiging in Vlaanderen. De districtsraad was nochtans gekant tegen de boskap en had zulks door middel van een unaniem advies kenbaar gemaakt aan het stadsbestuur.’

‘De opdrachtgever Veritas had zich in juni 2013 al teruggetrokken uit het project, omdat het maatschappelijk draagvlak voor een inplanting op zulke locatie te beperkt was. In het ontheffingsrapport tot MER dat door SGS werd opgesteld, stond: ‘Het bedrijf Essers wenst het boscomplex op termijn volledig te rooien. Het verlies aan bos wordt als sterk negatief beoordeeld omdat het areaal bos dat verdwijnt relatief groot is en biologisch zeer waardevol is (…) Het betreft daarnaast een aaneengesloten historisch waardevol boscomplex (5, 54 hectare) dat al op de kaart van Ferraris (1755) als bosgebied aanwezig was.’’

‘Toch besliste het stadsbestuur om 1,9 hectare te laten kappen door de firma Essers. Vele jaren bleef deze ruimte er verweesd bijliggen, maar sinds einde 2017 werd het terrein een parking voor het personeel van Essers. Na vele protestacties is er eindelijk goed nieuws. Het resterende bosareaal gaat als bosgebied blijven voortbestaan. Door de overeenkomst van Bos+ en Essers in 2021 werd al aangekondigd dat het Ferrarisbos in  Wilrijk niet langer gekapt zou worden door Essers. En dit jaar kwam het goede nieuws dat de Stad Antwerpen het resterende bos heeft aangekocht. Na vele jaren van protestacties met als doel het behoud van het resterende bos, zijn we uiteraard heel blij met de huidige ontwikkelingen.’

‘Voor onze lokale Vooruit afdeling is het duidelijk dat wij in de toekomst op geen enkele wijze zullen meewerken aan het verder wegsnijden van kostbaar groen of het kappen van bomen in Wilrijk. Wij zijn gekant om vergunningen af te leveren voor projecten die waardevol groen wensen te rooien of de open ruimte nog verder aantasten. We blijven bezorgd over de biodiversiteit in het resterende bos sinds de komst van de twee gigantische loodsen van Essers naast het bos. Wij pleiten ervoor om de Universiteit Antwerpen en natuurverenigingen toestemming te verlenen om een grondige studie te maken van fauna en flora op dit moment op het terrein. Er is nu snel nood aan een beheersplan dat duidelijkheid bezorgd over de huidige situatie van het bos. Misschien is het wel mogelijk om een deel van het bos toegankelijk te maken voor bezoekers. We pleiten er sterk voor om nu ook snel werk te maken van de aanbevelingen in het bovenlokaal groenplan. In dit deel van Wilrijk zijn heel wat groenzones die verspreid liggen en vaak afgeschermd zijn door prikkeldraden. Probeer die groene ‘vingers’ met mekaar te verbinden. Daarom beginnen wij vandaag alvast aan de grote schoonmaak.’ (EM / Foto Vooruit Wilrijk)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten