• 23/04/2024

Voorstelling werkingsjaar 2022-23 kindergemeenteraad Kapellen

KAPELLEN – In 2014 startte de jeugddienst een kindergemeenteraad met de vijf lagere scholen
van Kapellen. Per school worden jaarlijks vier vertegenwoordigers gekozen die aanwezig
zijn op de drie livebijeenkomsten in de raadzaal van kasteel Beukenhof.

De vertegenwoordigers krijgen een vraag vanuit de gemeente en bespreken deze met hun
medeleerlingen op school. De jeugddienst bereidt de bijeenkomsten voor en Jan Van Dijck
(Doedèskadèn vzw) begeleidt deze.

Hun werkingsjaar presenteerden ze op de gemeenteraad van gisteren. 

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en
activiteiten – afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur heeft de regie in
handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.


Er lopen al verschillende bevragingen bij lokale partners, maar de belangrijkste partner werd nog
niet bevraagd: de kindergemeenteraad. Tot nu, want tijdens dit kindergemeenteraadsjaar bracht
de jeugddienst daar verandering in.

Daarom was de vraag van dit kindergemeenteraadsjaar: “Hoe ziet een ideale naschoolse periode (tussen 15.30 uur en 18.30 uur / woensdag vanaf 12 uur) eruit voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar oud?

Bij de voorstelling van het werkingsjaar op de gemeenteraad werd elke school door Jan Van Dijck
geïnterviewd over wat ze gedaan hebben, hoe ze dat gedaan hebben, wat ze het leukst vonden en
wat het minst leuk.

Ze onderzochten onder meer hoeveel kinderen er gebruikmaken van de buitenschoolse opvang, maar ook wat hun favoriete activiteiten zijn in de naschoolse periode. Daarvoor gebruikten ze verschillende
methodes zoals ‘ren-je-rot’ of ‘de vloer is lava’.

Jussi van de jeugddienst: ‘Minder schermtijd en minder huiswerk waren twee belangrijke opmerkingen vanuit de scholen.
Ook de Kapelse speeltuinen werden aangehaald als belangrijke factoren in de naschoolse
periode.’

Alle resultaten van het onderzoek werden verzameld in een map die tijdens de gemeenteraad
officieel werd overhandigd aan de BOA-coördinator van de gemeente.

De voltallige gemeenteraad stemde unaniem ‘ja’ op de vraag of ze met de resultaten aan de slag
kunnen gaan.

Jussi: ‘We zijn blij dat de gemeenteraadsleden zo enthousiast reageren op de ideeën van de kinderen.
Dat betekent veel voor hen na zo’n jaar hard werken.’ 

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten