• 18/07/2024

Voormalige Baby-dump- winkel wordt gebruiksklaar gemaakt voor vaccinaties

MECHELEN – Binnenkort kunnen inwoners van de eerstelijnszone Mechelen-Katelijne voor hun derde coronaprik terecht in het nieuwe vaccinatiecentrum aan de Guido Gezellelaan in Mechelen.

Momenteel wordt er hard gewerkt om de voormalige Baby-dump winkel gebruiksklaar te krijgen in functie van de geplande vaccinaties. De opening is voorzien op dinsdag 14 december.

In het vaccinatiecentrum Zwartzustersvest was er al gestart met de boostervaccinatie voor 65-plussers. De vaccinatiesnelheid moet worden opgeschaald en daarom is er een grotere ruimte nodig.

De stad heeft gekozen voor een nieuwe centrale locatie in Mechelen. Momenteel worden er verscheidene werkzaamheden uitgevoerd om het gebouw aan de Guido Gezellelaan operationeel te krijgen tegen half december. In het nieuwe vaccinatiecentrum kunnen er per dag minstens 1 600 mensen worden gevaccineerd.

Het gebouw wordt voorzien van wifi, bekabeling, brand- en inbraakdetectie, ventilatiesysteem, koffieautomaten, een kadertent,… Ook worden de nodige schilder-, sanitair- en verwarmingswerken uitgevoerd. De stadsdiensten staan samen met diverse leveranciers in voor een performante werking van installaties en technieken en waar nodig het aanpassen of herstellen ervan.

Koen Anciaux (Open Vld), schepen van gebouwen: ‘We doen er alles aan om het pand van voormalig Baby-dump in gereedheid te brengen voor vaccinaties door hier een geschikte infrastructuur in te richten. Zoals eerder gedaan richten we ook hier alles coronaveilig en efficiënt in om te zorgen voor een klantgerichte vaccinatiecampagne. Ook worden er voldoende parkeer- en fietsstalplaatsen voorzien op de site.’

Voor de inrichting en uitbating van het nieuwe vaccinatiecentrum kent het Agentschap Binnenlands Bestuur een subsidie toe van 826 400  euro voor de periode van maandag 13 december tot en met zaterdag 30 april 2022.

De inrichting is nog in uitvoering, waardoor de totale kost nog niet gekend is. De Vlaamse regering heeft ook een tussenkomst voorzien van 30 000  euro om de kosten bij verhuis op te vangen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid subsidieert in de kosten voor het vaccinatieteam en niet in inrichting.

Indien de subsidie niet kostendekkend is, worden de kosten die voortvloeien uit de oprichting, organisatie en inrichting van het vaccinatiecentrum verdeeld tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, waarbij Mechelen 80 procent van de kosten voor zich neemt en Sint-Katelijne-Waver twintig procent.

Er is een huurcontract afgesloten met de eigenaar van het gebouw van december tot eind maart 2023. (EM / Foto Stad Mechelen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten