• 27/05/2024

Voormalig milieugebouw aan Slachthuislaan maakt plaats voor speel- en sportplekken

ANTWERPEN – In de Slachthuiswijk start de afbraak van de betonnen hoofdconstructie van het voormalige milieugebouw, op de hoek van de Slachthuislaan en de Kalverstraat. Deze sloop kadert in de grootschalige heraanleg van een deel van de publieke ruimte in die wijk. Als alles volgens plan verloopt, begint die in februari 2024.

Het milieugebouw werd vroeger gebruikt door de opleiding dierengeneeskunde en de stedelijke milieudienst. Het grote gebouw staat al jaren leeg, en trok vandalisme en andere overlast aan.

Dit voorjaar werd begonnen met de voorbereidingen voor de afbraak. Nu start de eigenlijke afbraak van de betonnen hoofdconstructie en kelder van het gebouw. Dat zal ongeveer acht weken in beslag nemen. Vervolgens ruimt de aannemer nog enkele weken op.

De afbraak van het milieugebouw kadert in de heraanleg van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Die wijk in Antwerpen-Noord krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, toekomstbomen alle ruimte te geven, en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan te planten.

Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk verbinden. Op de plek van het milieugebouw komt in de toekomst de Kalverwei, een park met speel- en sportplekken (zie simulatie).

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling: ‘Van een wat doodse site in het noorden van het district Antwerpen evolueert de Slachthuissite naar een nieuw stadsdeel. Bestaande delen van Antwerpen-Dam worden met deze nieuwe delen verbonden door speel-, sport- en ontmoetingsruimten.’

‘Vandaag starten we met sloop van het milieugebouw echt met dit grote kwalitatieve herontwikkelingsproject. Dit project van bijna 40 000 vierkante meter groene publieke ruimte zal een enorme impuls aan dit gebied geven.’

Als alles volgens planning verloopt, zal de aanleg van het eerste deel, de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, in februari 2024 kunnen starten. Begin oktober is water-link alvast gestart met de voorbereidende nutswerken.

De aannemer neemt een aantal specifieke maatregelen om de hinder voor de naastgelegen basisschool zo veel mogelijk te beperken. Zo voert hij de afbraakwerken langs de zijde van de school uit tijdens de herfstvakantie en wordt er uitzonderlijk ook op zaterdag gewerkt.

Een containermuur, stof- en beschermingsdoeken schermen het schoolgebouw extra af. Na de herfstvakantie moet de aannemer bij het organiseren van zijn vervoer ook rekening houden met de schooluren om conflicten tussen voetgangers, fietsers en vrachtvervoer te beperken.

Zo is afgesproken om vervoer in en uit de werf te vermijden tussen 8.15 uur en 8.45 uur, tussen 15 uur en 15.30 uur, en op woensdag tussen 12.15 uur en 12.45 uur.

Om alles veilig te laten verlopen, is sinds deze week de parking aan sporthal All-Inn niet meer bereikbaar, want ze is ingenomen als werfzone en de toegangsweg ernaartoe is afgesloten. De voetgangerspassage tussen de Weilandstraat en de Rupelstraat, via de sporthal, blijft wel steeds toegankelijk tijdens de werken. (EM / Simulatie Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten