• 21/05/2024

Voorbereidende sloopwerken voor bouw sportcomplex Turnhout gaan van start

TURNHOUT – Toen het Stadspark van Turnhout meer dan een halve eeuw geleden werd ontworpen, lag het aan de buitengrens van het centrum. Die randligging ging echter in de afgelopen decennia teloor toen de stad zuidwaarts uitbreidde bij de komst van de snelweg en enkele nieuwe woonwijken.

Burgemeester Paul Van Miert (N-VA): ‘We realiseren momenteel meerdere grootschalige projecten tegelijk in en rond ons Stadspark. Het sportcomplex, de herinrichting van de Aa-vallei enzovoort: alles past in onze overkoepelende visie, die de historische context verenigt met enkele hedendaagse uitdagingen. Zo zal het Stadspark een belangrijke rol spelen in de zeer actuele thematiek van klimaatverandering en waterhuishouding, waardoor het een cruciale plek wordt voor alle Turnhoutenaren. En bovendien zullen zowel sport- als natuurliefhebbers over enkele jaren een nóg beter park hebben om van te genieten.’

In de komende maanden gaat alvast het grote bouwproject in het park een volgende fase in: de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het sportcomplex is ingediend, binnenkort start het openbaar onderzoek. Het stadsbestuur plaatst dan de maquette met een kleine infomarkt in de onthaalruimte van het Stadskantoor. Francis Stijnen (CD&V), schepen van Facility Management : ‘Het nieuwe sportcomplex betekent voor ons een enorme investering. We combineren de bouwwerken met een grote vernieuwingsoperatie van Stadspark én Parkwijk: we verduurzamen, we vergroenen en tegelijk moderniseren en versterken we een complete buurt. In totaal ramen we alle kosten samen op ongeveer 26 miljoen euro, waarvan 17,5 miljoen euro naar de feitelijke bouw van het sportcomplex gaat.’

De beslissing om een nieuw sportcomplex te bouwen, kwam voort uit een dubbele nood van het stedelijk onderwijs: als school met een specialisatie in onder meer sport, heeft Campos dringend behoefte aan nieuwe en aangepaste sportinfrastructuur en aan bijkomende klasruimten. Marc Boogers (Groen), schepen van onderwijs: ‘Vandaag moeten de studenten voor een deel van hun sportlessen uitwijken naar sporthallen van naburige gemeenten. Het nieuwe sportcomplex zorgt voor een hedendaags sportaanbod vlakbij de school. Doordat we negen nieuwe klaslokalen in het gebouw integreren, kunnen bovendien de oude containerklassen eindelijk worden gesloopt.’  Buiten de schooluren staat het complex ter beschikking van andere Turnhoutse sporters en sportverenigingen.

Jan Van Otten (Vooruit), schepen van sport: ‘Het nieuwe gebouw krijgt twee grote sporthallen; de ene is 53 x 32 meter groot, de andere 47 x 23 meter. De grootste van de twee krijgt een tribune met 400 zitplaatsen. Er komen een dojo annex gevechtssportzaal , een polyvalente danszaal een klimhal (21 x 7,5 meter) en kleedkamers en douches.’

Astrid Wittebolle (Groen), schepen van milieu en duurzaamheid: ‘Door alle sportinfrastructuur compact te clusteren in één sector, kunnen we de totale groenoppervlakte van het Stadspark op termijn uitbreiden. De oude sporthal wordt immers afgebroken en dat hele gebied wordt dan onthard. Het nieuwe sportcomplex zal bovendien door bomen en planten omringd worden. We leggen het dak vol zonnepanelen en benutten de opbrengst daarvan ook voor andere stadsgebouwen. Voor verwarming en koeling sluiten we het gebouw dan weer aan op het collectieve warmtenet van Parkwijk en Stadspark.’

Stijnen: ‘Nog deze week starten enkele voorbereidende sloopwerken: de stedelijke groendienst, die tot kort geleden in deze zone van het park gevestigd was, is ondertussen verhuisd naar de Everdongenlaan, zodat de oude gebouwen kunnen worden afgebroken. En een beetje verderop verbouwen we ondertussen de kerk van de Parkwijk tot een kleuterschool. Die werken zijn volgende zomer klaar. Daarna verhuizen we de twee kleuterklasjes uit het Stadspark naar hun nieuwe locatie en kunnen we ook het oude schooltje afbreken. Daarna starten dan de ‘echte’ bouwwerken. We willen het nieuwe sportcomplex inhuldigen in 2026.’ (EM / Afbeelding Architectenbureau ZJA)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten