• 12/07/2024

Voor het eerst in negen jaar een otter gepot in onze contreien

MECHELEN – Medewerkers van Regionaal Landschap Rivierenland maakten voor het eerst sinds negen jaar duidelijke camerabeelden van een otter in Rivierenland. Dat is bijzonder goed nieuws. Het dier blijft immers uiterst zeldzaam in Vlaanderen. Zijn aanwezigheid duidt op een verbeterde waterkwaliteit van onze rivieren en beken.

Waar de otter exact werd waargenomen wordt geheim gehouden om het dier te beschermen. Het kan dus in de Zuidrand zijn geweest (Aartselaar of Mortsel bijvoorbeeld), de Rupelstreek (Boom? Schelle?) Dijle-Zenne (Bonheiden? Willebroek) en de Kleine en Grote Nete (Berlaar? Nijlen?)

Maximiliaan Beeldens, projectmedewerker soorten bij Regionaal Landschap Rivierenland: ‘Het is niet toevallig dat we de otter nu waarnemen. Met het project ‘Otterland’ engageren we ons samen met WWF, Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij en Regionaal Landschap Schelde-Durme om in de Scheldevallei en haar zijrivieren opnieuw een leefgebied voor de otter te creëren.’

‘Om alle kansen en knelpunten voor de otter in het projectgebied in kaart te brengen, onderzochten we samen met onze stagiaire Jana, die haar bachelorproef over de otter schrijft, alvast enkele veelbelovende locaties in Rivierenland. Op één plek vonden we zelfs otteruitwerpselen. We besloten om wildcamera’s te installeren en tot onze eigen verbazing werd er de eerste nacht meteen een otter gefilmd.’

De terugkeer van de otter is symbolisch voor de heropleving van de Schelde als levensader doorheen Vlaanderen. Door zijn habitat te verbeteren en natuurversnippering, watervervuiling, en verkeersdruk tegen te gaan, zorgen we eveneens voor een gezond visbestand en een geschikte leefomgeving voor heel wat vogels en andere waterdiertjes.

Als mens is het een opportuniteit om ons te beschermen tegen wateroverlast, ons van zoetwatervoorraden te verzekeren en rivierwater te zuiveren. Bovendien biedt een heropleving van de Scheldevallei ook heel wat toerisme- en ontspanningsmogelijkheden.’

Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor Milieu en Natuur: ‘Ook voor de andere waterlopen en voor onze biodiversiteit is dit goed nieuws. De otter is een belangrijke soort voor onze waterrijke provincie, we beheren immers ruim 2 400 kilometer onbevaarbare waterlopen. Als zo’n soort opduikt, is dat een bevestiging van gezamenlijke inspanningen om leefgebieden te verbinden en de waterkwaliteit te verbeteren. Hier zetten we verder op in met projecten aan de Antitankgracht en de Zwarte Beek. Hopelijk mogen we de komende jaren nog otters verwelkomen.’

Om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met dit mysterieuze roofdier werd binnen het project Otterland een Ottertentoonstelling ontworpen, voor jong en oud, die de komende jaren door Vlaanderen reist. In Nederland is de otter aan een stevige opmars bezig, dankzij het herstel van wetlands en waterkwaliteit. Céline De Caluwé, medewerker WWF en projectverantwoordelijke Otterland: ‘Dat hij nu ook in België aan zijn comeback werkt, is veelbelovend. Zeker omdat 2021 werd uitgeroepen tot Jaar van de Otter.’ (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten