• 18/05/2024

Vogelhotel geopend in Mechelen, markthandelaars gaan in zee met stadsbestuur

MECHELEN – Gumm cohousing en Natuurpunt openden een vogelhotel bestaande uit 45 kunstnesten in de 2 500 vierkante meter grote tuin van het samenwoonproject in de Kerkhoflei in Mechelen.

Aan de bomen werden tien nestkasten opgehangen voor mezen. Voor huiszwaluwen werden 35 kunstnesten geplaatst onder de terrassen van de woonunits van de eerste verdieping. Er werden er meerdere bij elkaar geplaatst omdat de huiszwaluw een koloniebroeder is. Na de renovatie van het dak van de kerk wordt het vogelhotel nog uitgebreid met 30 nestkasten voor gierzwaluwen en twaalf voor huismussen.

Zonder voedsel, geen vogels. De samenwoners vormen de oude speelplaats dan ook om tot een ecologische tuin. Ze worden hiervoor bijgestaan door specialist Herman Dierickx en kunnen rekenen op de subsidies ‘Vlaanderen Breekt uit’ en ‘Geveltuinen en Groendaken’ van de Vlaamse overheid. De hagen en heggen werden al aangeplant. De komende maanden volgen nog de bomen en het andere plantgoed, die tegen het voorjaar insecten moeten aantrekken.

Nils Iwens van Gumm cohousing en Natuurpunt: ‘Het aanbod aan potentiële nestplaatsen voor huiszwaluwen is de laatste decennia in vrije val. De vogel staat op de Vlaamse rode lijst dan ook aangeduid als ‘kwetsbaar’. Met het nakende verlies van de 100 huiszwaluwnesten aan het Rode Kruisplein door de ontwikkeling van de Keerdoksite, is er nood aan nieuwe nestgelegenheid. In ons nieuwe vogelhotel zijn ze alvast meer dan welkom.’

‘Natuurpunt en Gumm cohousing willen er graag samen een stedelijke natuurplek van maken. Een broedplek waar mensen elkaar én de natuur kunnen ontmoeten en waar je op een belevingsgerichte manier iets kan leren over natuur en milieu. In de toekomst zullen in de kerk natuurlezingen georganiseerd worden en de biodiverse tuin zal ingezet worden voor natuureducatie.’

Handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken en markthandelaarsbond Markta gaan de banden aanhalen. Beide organisaties gaan in de toekomst nauwer samenwerken via een samenwerkingsovereenkomst. Hierdoor zal onder meer het marktgebeuren een prominentere plaats krijgen in de communicatie van Mechelen MeeMaken. De overeenkomst gaat in vanaf zondag 1 januari 2023.

In de overeenkomst verbindt Mechelen MeeMaken zich om met regelmaat het marktgebeuren in de kijker te zetten. Dat kan een marktkramer zijn, maar evengoed wordt promotie gemaakt voor een bepaald product. Daarnaast komt er maandelijks een verhaal op sociale media over de markt in combinatie met de lokale handel. De markt zal mee opgenomen worden in de gedrukte folders van de handelaarsorganisatie. Ook staat er in de overeenkomst dat een vertegenwoordiger van Markta maandelijks de Raad van Bestuur van Mechelen MeeMaken mag bijwonen. Geert Milis van Mechelen MeeMaken: ‘Marktkramers zijn net als wij handelaars. Wij gunnen elkaar het licht in de ogen. Wij moeten elkaar niet beconcurreren, maar elkaar versterken. De markt zal meer opgenomen worden in onze communicatie. Bij bepaalde evenementen zoals bijvoorbeeld de braderie wordt animatie voorzien tijdens de uren van de markt.’ (EM / Foto Stijn Van der Linden)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten