• 20/05/2024

VLM werkt aan robuuste natuurkern tussen Grobbendonk en Vorselaar

GROBBENDONK – Tussen de dorpskernen van Grobbendonk en Vorselaar liggen de gebieden Graafweide en Schupleer. Daar werkt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan een robuuste natuurkern, samen met Agentschap voor Natuur en Bos , de gemeenten en enkele andere partners. Wat men exact wil bereiken, kan je lezen in het projectrapport van dit natuurinrichtingsproject. Vanaf vrijdag 1 oktober gaat dat rapport in openbaar onderzoek.

Robuuste natuur is natuur die tegen een stootje kan. Die past bij het veranderende klimaat. Om Graafweide Schupleer veerkrachtig te maken, is een natte natuur de beste oplossing. Het projectgebied omvat de samenvloeiing van de kleine Nete en de Aa en is een natuurlijk overstromingsgebied. Zo werkt de vallei als een spons. Ze slaat water op tijdens natte periodes. Dat verkleint het risico op overstromingen. Het opgeslagen water verkleint de impact van periodes van droogte. Een natte bodem slaat bovendien meer CO2 op. 

Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving en Recreatie: ‘Het creëren van extra natte natuur is een van de beste manieren om ons te wapenen tegen droogte enerzijds en hevige regenval op piekmomenten anderzijds. Het wordt steeds duidelijker dat Vlaanderen worstelt met die twee problemen. Projecten zoals Natuurinrichting Graafweide Schupleer zijn een stuk van de oplossing en betekenen lokaal heel wat voor zowel natuur, recreatie als landbouw.’ Herstel van natte graslanden, laagveenvegetatie en rietmoerassen maken de natuur in Graafweide Schupleer aantrekkelijk voor specifieke fauna en flora. De bestaande bossen krijgen ruimte om uit te breiden.

Natuur is niet de enige doelstelling van dit project. Ook recreatie en landbouw komen aan bod. Het gebied kent met de priorij O.L.V Ten Troon en de oude Kasteelhoeve twee prachtige historische bouwwerken. Met kleine ingrepen laat men die sites nog meer in het oog springen. Graafweide Schupleer is een bijzonder gebied waar recreanten welkom zijn op voorwaarde dat ze de kwetsbare zones niet verstoren. VLM informeert de recreanten over de mogelijkheden in de omgeving en stuurt ze de juiste richting op door een goede ontsluiting. Zo hebben wandelaars, fietsers of kajakkers in de toekomst nog meer kans op een toevallige ontmoeting met een ijsvogel of zelfs een bever.  Omdat landbouw een belangrijke functie vertolkt in de vallei, zet men in op een flankerend landbouwbeleid. Daarbij geeft men landbouw en natuur de ruimte om naast elkaar te bestaan door gericht gronden te ruilen, de inrichting te veranderen of andere compensatie te bieden voor mogelijk waardeverlies. Om gronden uit te ruilen, is er een grondenbank.

Vanaf 1 oktober stelt men het projectrapport voor dat het toekomstbeeld en de doelstellingen beschrijft. Ook maatregelen om die doelstellingen te bereiken nam men op in dit rapport. Na goedkeuring van het projectrapport stelt men een gedetailleerd en concreet projectuitvoeringsplan op, dat verdere maatregelen beschrijft. Ook dat projectuitvoeringsplan gaat nog in openbaar onderzoek. Kleine ingrepen in het gebied zijn al mogelijk na de goedkeuring van het projectrapport. De grootschalige werken starten ten vroegste in 2025. Tussen 1 en zondag 30 oktober is het projectrapport raadpleegbaar bij de gemeenten of via www.vlm.be/graafweideschupleer. Voor geïnteresseerden organiseert men een infowandeling aan de kasteelhoeve van Grobbendonk op zondag 3 oktober. Wil je een vraag of opmerkingen kwijt aan een projectmedewerker? Dat kan tijdens de zitdagen. Inschrijven voor de wandeling of de zitdagen kan op www.vlm.be/graafweideschupleer. (EM / Foto VLM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten