• 19/06/2024

Vlietenkelder wordt toegankelijk gemaakt, dertien schoolstraten in Mechelen

MECHELEN – De renovatiewerken voor een toegankelijke Vlietenkelder zijn volop aan de gang. De stad Mechelen wil hier een polyvalente ruimte onder de IJzerenleen realiseren voor een breed publiek. Aannemer Renotec is door de stad aangesteld om de werken in de Vlietenkelder uit te voeren. De werken duren nog tot oktober van dit jaar waarna de kelder kan opengesteld worden.

De kelder wordt momenteel volledig gestript. Er is een groot deel beschadigd door het vocht. Na de laatste afbraakwerken starten heel binnenkort de opbouwwerken. Zo wordt er een nieuwe verhoogde vloer in beton geplaatst en worden de technieken vernieuwd en verbeterd. Ook de aansturing van de toegangsluiken wordt nagekeken en waar nodig aangepast. De kelder zal altijd een vochtige ruimte blijven, al zijn de vernieuwde technieken er maximaal op voorzien om een aangenaam klimaat te verzorgen. Er wordt ingezet op een comfortabeler gebruik van zowel de poorten als de kelder zelf.

De voorkeur van de stad voor de invulling gaat uit naar een multi-inzetbare ruimte onder de IJzerenleen. De aanwezigheid van de twee toegangen vergroot het aantal mogelijkheden naar gebruik toe. De stad verkent opties om tijdelijke projecten vorm te geven in de kelder – naast de gegidste stadswandelingen die opnieuw zullen georganiseerd worden. De nieuwe invulling zal gerealiseerd worden door zowel met interne partners als met externe partners samen te werken.

Koen Anciaux (Open Vld, op de foto met projectcoördinator Rani Vandevelde), schepen van monumenten en gebouwen: ‘We willen de kelder inzetten binnen de brede werking van de stad en mee een rol laten spelen in educatie, toerisme,… De Vlietenkelder behoort tot onze Mechelse geschiedenis. Uiteraard staat het buiten kijf dat de Vlietenkelder opnieuw toegankelijk wordt voor het publiek. Ik ben blij dat we dit stukje geschiedenis van Mechelen opnieuw kunnen openleggen.’ De kosten voor de herinrichting – volgens huidig inzicht 430 559 euro exclusief BTW – worden gedeeld door de verschillende betrokkenen. De dading waarin de financiële inkomsten staan werden eerder al vrijgegeven.

In de eerste weken van september krijgen zowel het Sint-Romboutscollege als basisschool De Bel een nieuwe schoolstraat. Daarnaast wordt het proefproject bij basisschool De Vlindertuin omgezet in een definitieve schoolstraat. Hiermee komt het totaal aantal schoolstraten in Mechelen op dertien

Vicky Vanmarcke (Open Vld), schepen van mobiliteit: ‘Schoolstraten worden een vertrouwd beeld in de Dijlestad, wat de veiligheid van schoolgaande kinderen en hun ouders ten goede komt. Het Sint-Romboutscollege krijgt als eerste middelbare school in Mechelen een schoolstraat. Het gaat om een proefproject, dat na enkele maanden een evaluatie krijgt waarna de school, de buurtbewoners en het stadsbestuur beslissen of de schoolstraat er komt. Ook voor basisschool De Bel gaat het om een proefproject. In het begin is het voor ouders en buurtbewoners even zoeken, maar de proefperiodes en evaluaties creëren draagvlak bij de betrokkenen. Ze geven ook kans tot bijsturing.’ Info over alle schoolstraten in Mechelen via https://www.mechelen.be/onderwijs/schoolstraten. (EM / Foto Stad Mechelen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten