• 28/02/2024

Vlaanderen trekt meer dan 300 miljoen uit voor energie- en klimaatpact

BOECHOUT – De Vlaamse ministers Bart Somers (Open Vld) van binnenlands bestuur, en Zuhal Demir (N-VA), van energie, stelden hun lokaal Energie- en Klimaatpact vanochtend voor in Boechout. Demir: ‘Waarom Boechout, vraagt u zich af? De gemeente staat aan de top wat klimaatbeleid betreft in Vlaanderen. De Co2-uitstoot vermindert gemiddeld met zes procent. In Boechout is dat veertien procent.’ Burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde, rechts op de foto) gaf een overzicht van de verwezenlijkingen die de gemeente op dat vlak al heeft gerealiseerd. ‘We kochten onder meer meer dan zes hectare gronden aan in het brongebied van de Molenbeekvallei voor een bebossingsproject . Ons volgende project is de aankoop van 3,5 hectare in de Hellestraat.’

Bart Somers (midden op de foto) vindt de tijd rijp om de gemeenten te enthousiasmeren. ‘171 gemeenten ondertekenden de Europese burgemeestersconvenanten van 2030 en engageren zich om hun CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen. Daarnaast onderschreven 148 lokale besturen het bomencharter, goed voor 1,6 miljoen bomen tegen 2024.’ Het Lokaal Energie- en Klimaatpact moet ervoor zorgen dat de doelstellingen uit het Vlaamse Klimaatplan worden behaald. In het totaal voorziet Vlaanderen meer dan 300 miljoen euro. ‘Maar we rekenen erop dat de gemeenten ook initiatieven nemen die geen geld kosten: bijvoorbeeld door het aantal parkeerplaatsen in appartementsgebouwen te reduceren en plekken te voorzien voor deelwagens of door haar bewoners aan te moedigen om bomen te plaatsen.’

‘Samen met de lokale besturen willen we 6,6 miljoen bomen extra realiseren tegen 2020. Dat is één boom per Vlaming. Daarnaast gaan we voor 3 300 kilometer bijkomende hagen of houtkanten in het landschap, ofwel een halve meter haag per Vlaming en voor een extra natuurgroenperk – natuurrijke parkjes in woon- of werkgebieden die bijdragen aan de biodiversiteit én de omgevingskwaliteit van onze bevolking – per 1 000 inwoners.’ Demir (links op de foto): ‘We hebben de ambitie om 150 000 extra collectieve energiebesparende renovaties én een participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 te realiseren.’ Somers: ‘Met 6 600 toegangspunten voor elektrische deelwagens tegen 2030 willen we ervoor zorgen dat er een deelsysteem aanwezig is per 1 000 inwoners. Er komen 66 000 laadpunten, dat is één laadpunt per 100 inwoners. Daarnaast streeft het pact naar 6 600 kilometer extra kwalitatieve fietspaden.’ Demir: ‘Met de Blue Deal zijn we de weg ingeslagen van een hogere waterbeschikbaarheid en meer infiltratie van water in de grond. Met lokale hemelwater- en droogteplannen kunnen lokale besturen wel degelijk de ruimte geven aan water. Die hebben we zo hard nodig. Met 6,6 miljoen vierkante meter ontharding en evenveel extra infiltratiecapaciteit erkennen we de lokale besturen in hun cruciale rol om Vlaanderen te ontharden.’

De spreekwoordelijke stok achter de deur om gemeenten te bestraffen die zich een slechte leerling tonen, is er niet. Somers: ‘Ik ben er ook van overtuigd dat dit  niet nodig is. Iedereen is van goede wil. We denken eraan om een rangschikking bij te houden van de best scorende gemeenten. Zoiets doet het altijd, vooral in verkiezingsperiode.’ De helft van de 300 miljoen gaat naar de aanleg van extra fietspaden en 65 miljoen naar algemene lokale klimaatacties.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten