• 24/05/2024

Vlaanderen geeft (voorwaardelijke) omgevingsvergunning aan ‘Project One’

ANTWERPEN – Vlaanderen heeft een voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw en exploitatie van de innovatieve installatie ‘Project One’ door INEOS in de Antwerpse haven.

Dat laat Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving, weten. De beslissing werd genomen na (voorwaardelijk) gunstige adviezen. Ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie leverde afgelopen week een voorwaardelijk gunstig advies af op basis van de passende beoordeling van Ineos.

Demir: ‘Op basis van het voorliggende dossier, de passende beoordeling en de voorwaardelijk gunstige adviezen leveren we deze omgevingsvergunning af. Het spreekt voor zich dat het beter was een stikstofdecreet te hebben alvorens deze vergunningsbeslissing te nemen, omdat zo de rechtszekerheid nog meer gegarandeerd zou zijn. Door de politieke spelletjes en vertragingsmaneuvers van de oppositie is dat op dit moment niet mogelijk, dus roeien we met de riemen de we nu hebben.’

De Raad voor Vergunningsbetwisting had in haar arrest de Vlaamse Regering bevolen een nieuwe beslissing over Ineos te nemen binnen een termijn van zes maanden. Die termijn is bijna ten einde.

De opgevraagde adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), departement Zorg, Natuur en Bos (ANB), departement Omgeving, de OVAM, de Vlaamse Waterweg, het Antwerpse stadsbestuur en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) waren allen (voorwaardelijk) gunstig.

Uit de natuurtoets en de passende beoordeling in het dossier concludeerde agentschap Natuur en Bos dat het project ‘geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones in Vlaanderen.’ Tevens werd door INEOS verduidelijkt dat de stikstofdepositie afkomstig van Project One verwaarloosbaar is in kader van de neerwaartse trend en omvang van de totale stikstofdepositie, alsook in functie van andere omgevingsfactoren en milieudrukken die in de specifiek natuurgebieden aan de orde zijn.

In de periode 2015 – 2021 is de totale emissie van reactief stikstof (NOx + ammoniak) uit het Antwerps havengebied, over alle sectoren, emissiebronnen en activiteiten heen, immers structureel en systematisch afgenomen met 21 procent.

Als voorwaarde geldt onder meer dat INEOS de installatie binnen tien jaar na de start van de exploitatie klimaatneutraal maakt, voor zover de technieken en infrastructuur op dat moment beschikbaar zijn. Dat is sneller dan de datum die de deputatie met 2040 naar voren schoof. Het bedrijf moeten daarenboven tweejaarlijks rapporteren over de evolutie van die technische haalbaarheid en de mogelijke implementatie ervan in de praktijk. De installatie valt onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS).

Als lozingsnorm voor het bemalingswater wordt voor PFOS, PFO en andere PFAS het maximum opgelegd van 0,1 μg/l per stof, de zeer strenge, maar gangbare norm die ook aan andere bedrijven wordt opgelegd. Tijdens de exploitatiefase moeten strikte uitstoot- en lozingsnormen gerespecteerd worden. Demir benadrukt tot slot het economisch belang van het dossier: ‘Deze vergunning gaat over veel meer dan de aanvrager zelf. Dit gaat over Vlaamse onderaannemers, Vlaamse jobs en Vlaamse welvaart. Ik reken er op dat de aanvrager de vergunningsvoorwaarden strikt naleeft zodat ook het evenwicht met de omgeving gegarandeerd is.’

John McNally, CEO van INEOS Project ONE: ‘”Wij danken minister Demir voor haar beslissing. De pandemie en de energiecrisis hebben de kwetsbaarheid van Europa op het gebied van industriële bouwstenen aangetoond. Strategische autonomie staat dan ook centraal in de visie van de Europese Commissie. Project ONE bevindt zich aan het begin van deze waardeketen. Het verankert de lokale verwerking van essentiële bouwstenen, zoals ethyleen, en draagt zo bij aan de veerkracht en duurzaamheid van de industriële fundamenten van Europa. Met de realisatie van Project ONE kan Vlaanderen en de haven van Antwerpen een rol spelen in de verduurzaming van de Europese industrie.’

Project ONE is een investering van INEOS in de Antwerpse chemiesector voor de bouw van een ethaankraker. De investering bedraagt ruim vier miljard euro en is daarmee de grootste investering in de Europese chemie in meer dan twintig jaar. De geavanceerde installatie zal ethyleen produceren, een van de wereldwijd meest gebruikte basischemicaliën en een essentiële bouwsteen voor uiteenlopende producten, die je terugvindt in medische toepassingen, textiel, behuizingen van computers en smartphones, huishoudtoestellen, verpakkingen om voedingsmiddelen langer te bewaren en cosmetica. Het wordt ook verwerkt in lichtgewicht onderdelen voor wagens en windturbines, isolatiemateriaal voor de bouwsector of buizen voor het transport van drinkwater.

Er wordt gemikt op eind 2026 als start voor de exploitatie. De investering in Lillo zal 450 directe jobs creëren en duizenden indirecte jobs. Op het hoogtepunt van de bouwwerkzaamheden zullen circa 2500 werknemers op de werf in Lillo actief zijn. (EM / Foto INEOS)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten