• 24/06/2024

Vlaamse Regering investeert 2,5 miljoen euro in restauratie Heilige Geestgebouw

LIER -De stad ontvangt 2,5 miljoen euro van het agentschap Onroerend Erfgoed voor de herbestemming en restauratie van het interieur en exterieur van het Godshuis Heilige Geest, ook wel Heilige Geestgebouw genoemd. Op 21 maart 2024 keurde het agentschap Onroerend Erfgoed de aangevraagde werken aan het gebouw goed, en daarmee ook de bijbehorende erfgoedpremie.

Het gaat om de vierde en laatste fase van de meerjarenpremieovereenkomst die de Vlaamse Regering in september 2020 goedkeurde voor de restauratie van de Sint-Gummarussite in de periode van 2021 tot 2026. In een eerste fase werd vooronderzoek gedaan naar de restauratie van de Sint-Gummaruskerk en het Heilige Geestgebouw. Op dit moment is de tweede fase bezig: de restauratie van de oostzijde van de kerk. Daarna volgt nog de derde fase met de restauratie van de westzijde.

De werken aan het Heilige Geestgebouw staan ingepland om te beginnen in het voorjaar van 2026.

Na de renovatiewerken van het Heilige Geestgebouw brengt de stad er alle organisaties samen die verbonden zijn aan het Huis van het Kind. Ouders, grootouders, opvoeders en kinderen zullen er terechtkunnen voor alles dat te maken heeft met opvoeden en opgroeien: van kinderopvang, gezondheidszorg en vrijetijdsaanbod tot opvoedingsondersteuning en workshops.

Al meer dan zes eeuwen neemt de Heilige Geestsite een belangrijke plaats in binnen de geschiedenis van de armenzorg en het sociaal-politieke klimaat in Lier. Zo was het Heilige Geestgebouw lang de hoofdzetel voor de armentafel, een liefdadigheidsinstelling gesticht in de 13de eeuw door kanunnik Francke van het kapittel van Sint-Gummarus. Vanaf de 18de eeuw huisde het Bestuur van Weldadigheid, de voorloper van het OCMW, in het gebouw. Nadien werd het een tijd gebruikt als stadsarchief, en sinds 2020 vind je er een ruilwinkel en Op Wielekes Lier, een bibliotheek voor fietsen.

Behalve het Huis van het Kind komt in het vernieuwde Heilige Geestgebouw ook een informatiepunt over de historische en sociale context van de Sint-Gummarussite. Om de ervaring compleet te maken, zullen bezoekers, zowel bewoners als toeristen, na hun bezoek kunnen genieten van een drankje of een hapje.

Het Heilige Geestgebouw bestaat uit een voorbouw en een pakhuis, elk met een sterke identiteit. Het gebouw dat die twee delen van de site nu met elkaar verbindt, wordt afgebroken. In de plaats zal een sober, hedendaags volume de twee historische gebouwen fysiek en efficiënt in elkaar laten overvloeien. De ambitieuze renovatie zal de kwaliteit van het erfgoed in de verf zetten, maar ook maximaal inzetten op de integratie van duurzame technieken.

Het gebouw moet een levendige en dynamische plek worden. Daarom zal het pakhuis een flexibele invulling inkrijgen, met ruimtes die ook benut kunnen worden voor allerlei activiteiten en evenementen.

De renovatie van het Heilige Geestgebouw is de vierde en laatste fase van de restauratie van de Sint-Gummarussite. In totaal investeert de Vlaamse Regering 8.698.403,87 euro in het ambitieuze meerjarenproject. Wil je weten wat er ondertussen allemaal al gerealiseerd werd? Op de website van de stad kun je elk kwartaal een nieuw logboek van de werken lezen en vind je heel wat foto’s en filmpjes van de renovatie van de Sint-Gummaruskerk: www.lier.be/updates-van-de-werken. Ook in de kijkdoos in de kerk kun je de logboeken inkijken.

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten