• 24/06/2024

Vlaamse primeur: psychiatrisch team levert jongeren zorg aan huis

ANTWERPEN – Om psychisch kwetsbare jongeren te ondersteunen bij hun overgang naar de volwassenenpsychiatrie, heeft Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) ‘Mobiel Psychiatrisch Team 15 24 opgericht’.

Dit team geeft jongeren van vijftien tot en met 24 jaar psychiatrische ondersteuning bij hen thuis, indien zij in het arrondissement Antwerpen wonen. Voor de jongeren is deze aanpak minder ontwrichtend dan een opname in het ziekenhuis. Op termijn mikt het team op 5 000 huisbezoeken per jaar. Deze psychiatrische zorg aan huis is een Vlaamse primeur. De doelgroep van Mobiel Psychiatrisch Team 15 24 bestaat uit jongeren die zich op het kantelmoment tussen de jeugd en de volwassenheid bevinden. Bij deze jongeren is er dikwijls sprake van een ontwrichte ontwikkeling. Ze hebben een psychische kwetsbaarheid en ervaren hierdoor op verschillende levensdomeinen ernstige problemen. Doordat deze doelgroep dikwijls niet op wachtlijsten staat, blijft ze verstoken van zorg.

Eén op de vier minderjarigen in zorg heeft later nood aan volwassenpsychiatrie. Bij slechts een op de twintig onder hen verloopt deze zorgtransfer goed. Dit maakt duidelijk dat er nood is aan een warme overdracht van de verleende zorg van jongeren naar volwassenen. Psychiater Kirsten Catthoor van ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg: ‘Met ons Mobiel Psychiatrisch Team 15 24 willen we als ZNA de stap naar de volwassenheid vergemakkelijken voor psychisch kwetsbare jongeren. Dat is nodig, want de overgang van kinder- en jeugdpsychiatrie naar volwassenpsychiatrie loopt vaak niet van een leien dakje. De concrete stap vertoont dikwijls leemtes, waardoor jongeren zich verloren voelen en afhaken. De verantwoordelijkheden die horen bij het volwassen leven voelen voor hen immens aan. Als een jongere hulp nodig heeft bij de stap naar de volwassenpsychiatrie, gaat een medewerker van Mobiel Psychiatrisch Team 15 24 er elke week thuis langs. ‘

Patiënten kunnen door verschillende mensen aangemeld worden: de jongere zelf, door hun familie en/of door een betrokken hulpverlener. De patiënt zelf moet op de hoogte zijn van de aanmelding en moet bereid zijn om samen te werken met Mobiel Psychiatrisch Team 15 24. De hulpverlening wordt nooit opgelegd: niet gedwongen en niet als maatregel. Het Mobiel Psychiatrisch Team 15 24 van ZNA telt momenteel negen medewerkers: zeven basismedewerkers, een algemeen coördinator en een therapeutisch coördinator. Alle basismedewerkers hebben een bachelordiploma in de gezondheidswetenschappen. Een psychiater volgt de medische kant op. ZNA zal ook nog een ervaringsdeskundige aanwerven. Het kan tegelijk 120 patiënten behandelen. Momenteel is het team gevestigd in ZNA Sint-Elisabeth, naast de Kruidtuin. Op termijn wil het team verhuizen naar een locatie buiten het ziekenhuis. Zo verdwijnt de vaak negatieve associatie met een ziekenhuis die jongeren in deze situatie hebben.  ZNA heeft al twee mobiele teams voor psychiatrische zorg: één voor dringende zorg en één voor langdurige zorg aan meerderjarigen. (EM  / Foto ZNA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten