• 21/06/2024

Vlaams Belang overhandigt petitie in verband met Heldenplein Wilrijk

WILRIJK – Na acht minuten was de gewone agenda van de districtsraad in Wilrijk afgewerkt maar wie toen dacht dat het karwei erop zat, kwam bedrogen uit. Toen kwamen de interpellaties ter sprake. De verlengingen duurden nog meer dan anderhalf uur.

Er zal een schrijven worden verstuurd aan De Lijn in verband met het behouden van buslijn 22. Het eerste antwoord dat het districtscollege ontving was onduidelijk en als één van de ‘oplossingen’ voor de afschaffing werd opgemerkt dat er zich twee vélostations bevinden in de buurt van de twee rvt’s die niet langer zullen bediend worden. Een gekke oplossing voor de (hoog)bejaarde bewoners. Allen het véloke op… Martine Depauw (Vooruit) vroeg wel om rekening te houden met het feit dat buslijn 135 Edegem-UZA de Rizlawijk zou aan doen.

Veel tijd werd besteed aan de interpellatie van Werner De Grens (Vlaams Belang) over de toestand aan het Heldenplein. Zijn  partij had een petitie gehouden in verband met de proefopstelling aldaar en overhandigde die aan burgemeester Kristof Bossuyt (N-VA), die opmerkte  dat ze 43 handtekeningen bevatte, verdeeld over twintig adressen. De Gres: ‘Het plein diende als speeltuin, er werd een petanqueterrein aangelegd, er waren minder parkeerplaatsen, de verkeerssituatie is er onveilig, er staan blokken die er niet moeten staan,… Waarom is dit allemaal nodig? Kinderen kunnen terecht in het Park van Eden?,’ waarop hij een brief wou voorlezen van een bejaard echtpaar uit de buurt. Marleen Verbruggen (CD&V): ‘Bent u ook de tevreden omwonenden gaan bevragen?’ Els Vanderelst (N-VA): ‘Het enige waar ik in kan komen is dat de verkeerssituatie er onveilig kan zijn.’ Lien Moens (PVDA): ‘Ik juich de proefopstelling toe. Het is niet omdat een situatie 60 jaar bestaat dat ze goed is. Zonder proefopstelling zal je nooit weten of iets beter kan.’

Hans Ides (CD&V), schepen voor groenvoorziening en buurtparken: ‘Alle 300 omwonenden hebben vooraf een brief in de bus gekregen. Een kwart heeft geantwoord. Hun grootste klacht was dat het plein vooral dienst deed als parking voor bestelwagens. Toen we aan de Noorderzijde enkele parkeerplaatsen supprimeerden hebben we de bewoners van de twaalf ‘getroffen’ huizen gecontacteerd. Zeven gingen onmiddellijk akkoord, voor vier maakte het niet veel uit en één had het liever niet. Het was en is de bedoeling om de zomertuin er twee maanden te plaatsen. In het najaar volgt een evaluatie waarbij de bewoners opnieuw zullen worden betrokken. Het was helemaal niet de bedoeling om de proefopstelling daar zes maanden te plaatsen zoals u schrijft maar bij een aanvraag bij de stad werkt men alleen maar met schijven van zes maanden.’ Overigens keurt het Antwerps schepencollege vandaag het stopzetten van de proefopstelling – zoals voorzien –  goed. ‘Het proefproject kende twee fasen. In fase twee kwamen er acht parkeerplaatsen bij. Daar spreekt u niet over. De petanquebaan kwam er niet op vraag van het district zoals u suggereert en het is zeker geen voorafname op een definitieve  aanleg’,…

Op vraag van partijgenoot Philip Kussé wist burgemeester Bossuyt te melden dat het AWV de  werken aan het kruispunt R11-Groenenborgerlaan heeft afgewerkt. De sloop van een hoeve in de wijk Duivelshoek ten voordele van twintig sociale woningen zal op vraag van Luc Eliaerts (Groen) later besproken worden op een raadscommissie en Martine Depauw kreeg van Ides de verzekering dat de regenboogbank in  het voorjaar van 2022 zal worden geplaatst.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten