• 18/07/2024

Visit Lier met stadsgids, Malle keurt actieplan voor bronbemalingen goed

MALLE – Het gemeentebestuur van Malle keurde een actieplan voor bronbemalingen bij werven goed. Het actieplan zorgt ervoor dat zorgvuldig wordt omgegaan met opgepompt grondwater tijdens bouwwerkzaamheden. Schepen voor milieu Wouter Patho (N-VA, zie foto) is optimistisch dat kostbaar water niet meer via de riolering verloren gaat, maar ter plaatse infiltreert, terechtkomt in een waterloop of hergebruikt wordt door Mallenaren.

Kempische gemeenten zoals Malle zijn gevoelig voor een droge ondergrond. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM): ‘Toen de vijver rond het kasteel van Oostmalle vorige zomer volledig droog stond, besefte iedereen dat het grondwater onder onze voeten erg kwetsbaar is. Langdurige droogte heeft een grote impact op ons leefmilieu en onze watervoorziening. Op termijn brengt het landbouwers en bedrijven in moeilijkheden. Om de droogte te bestrijden, maken andere overheden in ons land plannen om regen- en grondwater langer bij te houden. In Malle gaat het gemeentebestuur kritisch om met grondwater dat opgepompt wordt voor landbouwactiviteiten en bij omgevingsvergunningen voor bouwwerken.’

Bij grotere bouwwerven wordt het waterpeil van de bouwput tijdelijk verlaagd, zodat aannemers droog kunnen werken aan de bouw van kelders, ondergrondse parkeergarages, enzovoort. Patho: ‘In het verleden gingen enorme hoeveelheden water verloren. Het opgepompte water kwam terecht in een riool en werd afgevoerd richting zee. Vandaag overleggen we met bouwondernemers om ervoor te zorgen dat het water kan insijpelen op of nabij het perceel, afgevoerd wordt naar een waterloop of wordt aangeboden voor hergebruik. Bij bouwwerken waarbij meer dan 20 000 kubieke meter water wordt opgepompt of bij een bronbemaling tijdens de zomermaanden spreken we af om het water ter beschikking te stellen aan Mallenaren. Een vat of container vangt het opgepompt water op zodat burgers, landbouwers en onze groendienst er gebruik van kunnen maken. Het water is niet drinkbaar en niet geschikt om de moestuin te sproeien, maar het kan uiteraard wel dienen om het waterpeil van tuinen, pleinen en bosgebieden te herstellen.’ Naast maatregelen voor opgepompt water legt het actieplan ook andere voorwaarden op. Zo moedigt het aan om elektrisch aangedreven pompen te gebruiken. ‘Het gemeentebestuur let erop dat de voorwaarden voor ondernemers haalbaar zijn, maar weet dat steeds meer bouwbedrijven nadenken over methodes om verlies van grondwater te beperken.’

Visit Lier en gidsenvereniging Argus staan klaar om de pareltjes van Lier te tonen. Naar jaarlijkse gewoonte worden er in de zomerperiode rondleidingen georganiseerd waaraan je individueel of met je gezin kan deelnemen. De stadsgids neemt je mee tijdens een rondleiding van twee uur in de stad of het stadsmuseum (anderhalf uur). Om de twee weken kan je de hoogtepunten in de binnenstad ontdekken tijdens de historische wandeling. De andere zondagen wordt er afgewisseld tussen verschillende actuele themawandelingen.

Een extraatje dit jaar is dat er twee fietstochten op de agenda staan, één rond het thema stadsontwikkeling, de ander rond huisvesting. Rond dit thema is er ook een wandeling. Het bezoek aan het stadhuis werd als nieuwe optie toegevoegd aan het aanbod. De wandelingen lopen van zondag 6 juni tot en met zondag 26 september en starten om 14 uur op de Grote Markt. Op zondag 12 september is er geen wandeling voorzien omwille van het Open Fortenweekend. Meer info via https://www.visitlier.be/doen/zondagswandelingen. (EM / Foto Gemeente Malle)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten