• 19/06/2024

Vijf Vlaamse ministers ten strijde tegen vervuiling 3M op Linkeroever

ZWIJNDRECHT – De PFAS-verontreiniging in en rond bedrijf 3M in Zwijndrecht domineert het nieuws naar aanleiding van bodemonderzoeken en nakende werken van Lantis. De Vlaamse regering stelt aan om de PFAS-verontreiniging in de omgeving van 3M in beeld te brengen. Zuhal Demir (N-VA, zie foto), Vlaams minister van Omgeving: ‘In het belang van de gezondheid van de mensen garanderen we een gecoördineerde aanpak. Er komen bijkomende staalnames en de impact op de gezondheid wordt in beeld gebracht.’

De ministers Demir, Hilde Crevits (CD&V), Lydia Peeters (Open Vld), Bart Somers (Open Vld) en Wouter Beke (CD&V) slaan de handen in elkaar. Ze stellen een opdrachthouder aan om de regie en coördinatie vanuit de Vlaamse Regering op zich te nemen. De opdracht focust op de verontreinigingsproblematiek rond 3M, maar zal uitgebreid worden voor zover nodig en kan zo input leveren aan de algemene PFAS-problematiek in Vlaanderen. Er wordt ook een klankbordgroep samengesteld die inhoudelijke expertise over de domeinen heen kan geven.

De opdrachthouder moet vragen en bezorgdheden van burgers en stakeholders in overweging nemen, communiceren en iedereen op de hoogte houden. Hij of zij wordt gevraagd de beleidssuggesties vanuit het parlement mee te nemen. Zo vlug mogelijk zullen bijkomende staalnames gedaan worden van bodem en water in de ruimere omgeving om beter zicht te krijgen over de toestand in de gebieden buiten de projectzone van BAM/LANTIS, en zullen staalnames en analyses gebeuren op de eindpunten (zoals bepaalde voeding, …). Dit gebeurt boven op de wettelijk verplichte staalnames door 3M, de door Lantis uitgevoerde staalnames en de staalnames van lokale besturen zoals Zwijndrecht. In een eerste fase ligt de nadruk op het scheppen van duidelijkheid over de impact op de gezondheid vanuit de wetenschappelijke kennis van vandaag. Binnen de drie maanden wordt een eerste uitgebreide stand van zaken van zijn/haar concrete bevindingen gerapporteerd aan de Vlaamse Regering. Demir en Beke hebben opdracht gegeven om een breed onderzoek te voeren en na te gaan in welke mate de omwonenden van 3M blootgesteld zijn aan PFAS. Aan de hand van metingen in onder meer bloed kan die worden nagegaan en kan de relatie met gezondheidseffecten worden onderzocht.

Daarnaast zullen bij omwonenden metingen in de bodem, (zelfgeteelde) voeding, drinkwater, huisstof en andere mogelijke bronnen van PFAS blootstelling uitgevoerd worden. Van bij de start van het onderzoek zal op een participatieve manier gewerkt worden:. Bezorgdheden en expertise van de lokale bevolking, lokale artsen, scholen, verenigingen en de industrie worden meegenomen. Het onderzoek zal een jaar duren.

Demir wijst er op dat Vlaanderen samen met Nederland, stukken van Duitsland en Scandinavië de eerste is die aan een beleidskader rond PFAS werkt. De problematiek en kennis over het goedje is erg nieuw. De herziening van het beschrijvend bodemonderzoek van de 3M-site is in uitvoering. Hierin worden de risico’s en alle verspreidingsmogelijkheden van PFAS onderzocht. Volgend op dit onderzoek moet conform het Bodemdecreet (indien nodig) een bodemsaneringsproject en een effectieve sanering volgen. Intussen legde de OVAM aan 3M op om haar bodemsaneringsdeskundige te laten nagaan of in tussentijd voorzorgsmaatregelen moeten opgenomen worden. Demir: ‘Het spreekt voor zich dat -conform het bodemdecreet- 3M als saneringsplichtige en -aansprakelijke dient te zorgen voor de onderzoeken en saneringen, alsook voor de financiering er van.’ (EM / Foto Wouter Van Vooren)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten