• 15/04/2024

Vijf gemeenten werken samen voor het ontharden van oververharde gemeentewegen

WOMMELGEM – Tijdens het het begeleidingstraject ‘Gemeentewegen onder de loep’ werken vijf gemeenten in zes stappen naar een prioriteitenlijst voor het ontharden van hun oververharde gemeentewegen. Daarna zijn ze klaar om aan de slag te gaan.

Gisterochtend verzamelden vol enthousiasme en gewapend met een regenjas en -broek de schepen, plannende en uitvoerende ambtenaren van de gemeente Wommelgem. Ze fietsten langs gemeentewegen om ruimte voor vergroening en water te zoeken. De tocht stond stil bij verschillende locaties en leverde de nodige input voor een onderbouwd en gedragen actieplan.

Alex Helsen (N-VA), schepen van openbare werken en mobiliteit: ‘Wommelgem is een erg verharde gemeente. 30,5 procent van de totale oppervlakte is verhard door gebouwen, terrassen, wegen en parkeerterreinen. Dat percentage ligt bijna twee keer zo hoog als het Vlaams gemiddelde. De wegen die in het verleden overdadig verhard zijn, kunnen we nu stilaan ontharden bij geplande rioleringswerken.’

Ludo Neyens (Open Vld), schepen van ruimtelijke ordening, groen, milieu en duurzaamheid: ‘Een bezoekje ter plekke geeft ook inspiratie voor andere manieren om de ontharding aan te pakken. Er zijn veel plaatsen waar we met kleine ingrepen veel kunnen doen door in te zetten op vergroening van het straatbeeld.’

Voor deze fietstocht gingen Essen, Hulshout, Lier, Sint-Katelijne-Waver en Wommelgem samen met Breekijzer vzw en provincie Antwerpen al twee keer aan de slag. Hier kwamen de data van Provincies in Cijfers en de Re-move methodiek van Breekijzer aan bod.

Tot en met donderdag 30 november nemen de gemeenten nog deel aan drie andere sessies. Hier wordt de nodige aandacht gegeven aan een multifunctionele aanpak van het klimaatadaptatieproject, de berekening van de kosten en de baten en de financierbaarheid ervan. Er is ook een sessie voorzien waarin gemeenten kennis en ideeën kunnen uitwisselen.

De verhardingsgraad in de provincie is met 17,3 procent erg hoog. Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor milieu, natuur en water, onderstreept het belang van ontharden voor lokale besturen. ‘Door ontharding vermindert het risico op wateroverlast, stijgt het grondwaterpeil en verbetert de waterkwaliteit. Te warme asfaltweg verandert zo in een aangename, verkoelende en groene plek met planten, bloemenperkjes en bijen. Kortom, een gemeente waar het voor burgers gelukkig wonen, werken en verplaatsen is.’

Dit voorjaar begeleidt provincie Antwerpen in het totaal negen lokale besturen tijdens twee begeleidingstrajecten op maat. Naast dit traject namen er dit voorjaar vier lokale besturen deel aan het traject ‘jouw project onder de loep’. Ondertussen staat er dit najaar een tweede traject ‘jouw project onder de loep’ op de agenda. Zo kunnen vijf nieuwe gemeenten tot woensdag 20 september inschrijven voor begeleiding op maat. Gemeenten die liever op eigen houtje aan de slag gaan, kunnen het vijfstappenplan voor adaptatie gebruiken. Zo zien gemeenten niets over het hoofd bij hun adaptatieprojecten. Info: www.planvandaag.be. (EM / Foto Provincie Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten