• 14/06/2024

Vijf gemeenten uit Neteland hebben actieplan voor veiligere schoolomgevingen

VORSELAAR – Het samenwerkingsverband Neteland werkt op veel domeinen samen. Eén van de eerste thema’s betrof mobiliteit. De vijf gemeenten herbergen erg veel scholen. Vanuit het scholenplatform Neteland en de zonale mobiliteitsraad werd het voorbije jaar gewerkt aan een visie op al die verkeersveilige schoolomgevingen. De vijf gemeenten hebben nu een actieplan klaar voor de start van het nieuwe schooljaar.

Dat plan van aanpak kwam tot stand als een gemeenschappelijke actie van de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar, de 34 scholen uit het scholenplatform Neteland en de zonale mobiliteitsraad die al sinds 2018 alle verkeers- en mobiliteitspartners uit de regio verzamelt. De voorbije jaren werd al samengewerkt op vlak van sensibilisering (dode hoek, applausdag voor fietsers, agent voor één dag), voetgangers- en fietsexamens, actieweken samen met de gelijknamige politiezone Neteland,…

Marianne Verhaert (Open Vld), burgemeester van Grobbendonk en voorzitter van de mobiliteitsraad: ‘Alle gemeenten zijn lid van Octopus / Voetgangersbeweging. Wij maakten een uitgebreide studie om te komen tot meer uniforme schoolomgevingen in de hele regio. Het betreft een brede totaalaanpak gebaseerd op het octopusplan waarbij de doelstelling is om tot standaard typologieën te komen voor alle omgevingen rondom de scholen en waarin een herkenbaarheid/leesbaarheid toch centraal staat.’

Inne Baijens, mobiliteitsambtenaar Vorselaar: ‘De rol van publieke ruimte rond een school is meer dan enkel verkeersveiligheid in de vorm van bijvoorbeeld een zebrapad of een fietspad. Vraagstukken in verband met een goede inrichting van de gehele schoolomgeving zijn zeer complex en verdienen een bredere aanpak. Een schoolomgeving is een centrale plek in het dagelijkse leven van kinderen, ouders, grootouders en buurtbewoners. Daarom is dit een voorbeeldfunctie voor de inrichting van de openbare ruimte.’‘

Lieven Janssens (ACTIEV), burgemeester van Vorselaar en voorzitter van Neteland: ‘De gemeenten hebben nu een vaste typologie afgesproken die de komende jaren bij een heraanleg of aanpassing in elke schoolomgeving zal worden toegepast. Het STOP principe speelt een cruciale rol: eerst stappers, dan trappers, daarna openbaar vervoer en als laatste het privé vervoer, bij het aanduiden en inrichten van een schoolrand en in het verdere verloop de schoolzone. Ook de verschillende elementen van Schoolomgeving 2.0 zijnde beweging, groen, ontmoeting en mobiliteit zijn van groot belang. ‘

‘In de typologie wordt gewerkt met aanduidingen langs de weg (Octopuspaal), zone 30-borden links en rechts van de straat en ook Octopus-aanduidingen met SCHOOL-logo en gekleurde vlakken op de weg zelf. Het doel van de aanduiding van een schoolrand blijft steeds de start van een schoolomgeving kenbaar maken. Verschillende factoren moeten verkeersremmend werken zodat het autoverkeer vertraagt. Voetgangersvoorzieningen worden geoptimaliseerd waarbij zichtbaarheid moet verhogen: bijvoorbeeld door gevleugelde zebrapaden, voetpaduitstulping aan zebrapaden (zodat de zichtbaarheid van voetgangers op het aankomende verkeer vergroot), mogelijk bomenrij, zitmeubilair en beplanting’. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten