• 20/05/2024

Vijf extra straten in Mechelen worden zone 30, Nieuwe Maan met luisterversie

MECHELEN – Mechelen realiseert vanaf vrijdag 31 maart twee nieuwe zones 30 in de Brouwerijstraat in Heffen en in drie straten van de woonwijk aan het Hombeekse kerkhof. De stad komt daarmee tegemoet aan diverse vragen naar snelheidsaanpassingen en wil hiermee maximaal inzetten op verkeersveiligheid.

De Brouwerijstraat is een zijstraat van de N16 die verkeer een toegang biedt richting Heindonk. Het verkeer wordt er gestremd door de geschrankt geparkeerde wagens, maar toch bleek er vanuit de straat een grote vraag naar een snelheidsbeperking. Vicky Vanmarcke (Open Vld), schepen van mobiliteit: ‘Uit tellingen van de politie bleek dat een aanpassing van de maximumsnelheid hier aangewezen was. Door de toegelaten snelheid van de Brouwerijstraat van 50 naar 30 te verlagen, creëren we meer duidelijkheid. We integreren de straat in de bestaande zone 30 van centrum Heffen. Volgend jaar krijgt de Brouwerijstraat een nieuwe riolering en heraanleg waarin ook rekening zal gehouden worden met dit nieuwe snelheidsregime.’

In Hombeek krijgen drie straten van een woonwijk gelegen langs de Hombekerkouter een aangepaste snelheid. Het gaat om de Leliëndaalstraat, Carmosteynstraat en Locquetstraat. Vanmarcke: ‘Het karakter van deze straten leent zich tot een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Na het invoeren van de zone 30, wat nog dit voorjaar zal gebeuren, zullen wij de naleving van de snelheidslimiet ook handhaven en monitoren. Indien nodig, ondernemen we nog bijkomende ingrepen aan de straat zelf.’

Vanmarcke: ‘Met deze uitbreidingen wil Mechelen haar ambities om zones 30 tot een goed samenhangend geheel te maken in praktijk brengen. In 2021 stapten wij in het samenwerkingsverband ‘Coalitie van 30’ waarin ondertussen 47 steden en gemeenten hun ambitie uitspraken om werken aan verhoogde verkeersveiligheid en leefbaarheid. De lokale besturen willen samenwerken en hun kennis en ervaringen delen, maar ook inzetten op het inrichten, herinrichten en handhaven van zones 30 binnen hun bebouwde kom. Mechelen is binnen de ‘Coalitie van 30’ een voorloper en wil dan ook op dit elan verdergaan.’

Tien keer per jaar valt het stadsmagazine Nieuwe Maan bij de Mechelaar in de bus, maar er is ook een luisterversie. Met deze versie werkt Stad Mechelen drempels weg voor personen met een leesbeperking zoals blinden en slechtzienden. De luisterversie kan ook gebruik worden in de lessen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers.

Rina Rabau Nkandu (Groen, schepen van communicatie en toegankelijkheid, vierde van rechts op de foto): ‘Mechelen is een inclusieve stad en dat straalt ook het stadsmagazine uit. Het is heel belangrijk dat de informatie over de plannen en ambities van de stad en het stadsbestuur iedereen bereikt. Daarom werkt de stad samen met de organisatie Transkript om het stadsmagazine Nieuwe Maan toegankelijk te maken voor iedereen. Via het online platform Soundcloud of via een CD kan iedereen de teksten van het stadsmagazine beluisteren.’

‘Hoewel de luisterversies van Nieuwe Maan een belangrijke oplossing zijn voor Mechelaars met een leesbeperking, die blind of slechtziend zijn, zijn ze handig voor iedereen die liever luistert dan leest. Dat is bijvoorbeeld het geval voor anderstalige nieuwkomers die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn. Het is dus niet alleen goed om de uitgesproken taal onder de knie te krijgen, maar ook om onze stad te ontdekken. We promoten vanuit de stad actief het gebruik van de luisterversies bij onze partners zoals de VDAB, onze scholen met een aanbod voor OKAN-leerlingen of de Centra voor Volwassenonderwijs. Dat we met de luisterversie van Nieuwe Maan ook een heel interessant instrument hebben gevonden voor integratie, hadden we op voorhand niet kunnen vermoeden. Maar ik ben heel blij met dit bijzonder fijn neveneffect.’ (EM / Foto Stad Mechelen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten