• 20/06/2024

Vier organisaties uit onze provincie zitten in Wij-Zij-netwerk tegen polarisatie

MECHELEN – Vandaag stelde Bart Somers (Open Vld, zie foto), Vlaams minister van samenleven, het vernieuwde Wij-Zij-Netwerk voor in de Mechelse Dossin Kazerne. Dit netwerk  brengt  verschillende partners  samen, bundelt expertisen, en doet concrete beleidsaanbevelingen om gewelddadige radicalisering en extremisme te voorkomen.

Vier  van de actieve leden zijn gevestigd in onze provincie. Kazerne Dossin wil zich naar lerende doelgroepen (scholen, jongeren, politie, magistraten, ambtenaren, journalisten,…) meer profileren als kenniscentrum dat zijn expertise over historische en actuele maatschappelijke processen zoals cumulatieve radicalisering en polarisering vertaalt naar concrete acties om mee aan de slag te gaan binnen leeromgevingen. Het Koninklijk Atheneum van Antwerpen is een GO!school. Directrice Karin Heremans – leidster van de werkgroep Onderwijs van het Radicalisation Awareness Network van de EU – trekt met haar team ten volle de kaart van depolarisatie in de dagelijkse schoolpraktijk. Het Hannah Arendt Instituut , met hoofdzetel in Mechelen, is een samenwerkingsverband tussen UA, VUB en de stad Mechelen. Het wil  de samenleving versterken door wetenschappelijke kennis te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers. De stad Mechelen tenslotte is ondertussen een model voor andere centrumsteden in Vlaanderen en daarbuiten en wil blijven investeren in de aanpak van polarisering en radicalisering.

Andere partners zijn Democratische Dialoog (van de Erasmushogeschool Brussel), Vlaams Vredesinstituut, Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Universiteit Gent, Fonds Aurore Ruyffelaere, Katholiek  Onderwijs Vlaanderen, de geïntegreerde politie en Agentschap Integratie en Inburgering.

Somers: ‘We staan hier op een beladen plek en dat net vijf jaar na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Iedereen weet  nog waar hij op dat moment was. Ook dit museum is gebouwd als herinnering aan datgene waartoe extremisme kan leiden. Vanuit Mechelen werden 25 000 Joden en zigeuners overgebracht naar concentratiekampen. Die daders handelden eveneens uit een haat-nijd-ideologie, net als vijf jaar geleden. Na 2016 is de politiestructuur hervormd en op Vlaams vlak werden er heel wat stappen gezet in verband met preventie. Jaak Raes, directeur van de staatsveiligheid, zei ooit dat je een radicalist verschrikkelijk moeilijk kan deradicaliseren.  Daarom is het veel nuttiger om tijd en energie te steken in preventie.’

‘We geven nu al anderhalf miljoen euro aan de lokale besturen om radicalisering te voorkomen. We zorgden ervoor dat het beroepsgeheim dat geldt voor onderwijzers, psychologen, politieagenten, preventiewerkers,… wordt opgeheven wanneer ze in met elkaar over een bepaalde casus spreken. In 2018 werden één op vijf lokale besturen geconfronteerd met extreem extremisme, twee jaar later was dat al één op drie. Daarom is dit Wij-Zij-Nerkwerk zo belangrijk. Sinds 1 april 2019 organiseerden zij al 56 workshops met meer dan 1 000 deelnemers, die de boodschap moeten doorgeven.’

‘Gedurende de volgende twee jaar investeren wij alvast telkens 104 200 euro  om het netwerk zichtbaar te maken. Het Wij-Zij-Netwerk heeft niet alleen een preventieve maar ook een curatieve rol, denk aan het volgen van een verplichte cursus na een incident of bij escalerende probleemsituaties.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten