• 27/05/2024

Verkeerssituatie aan de Vesten wordt bijgesteld na participatiemomenten met bewoners

MECHELEN – Na de uitgebreide evaluatie en tevredenheidsbevraging over de vesten, organiseerde het stadsbestuur de voorbije weken verschillende participatiemomenten en toelichtingen op wijkniveau om de vesten terug in balans te brengen. Op basis van die input doet het stadsbestuur concrete voorstellen tot aanpassingen in de tijdelijke inrichting van de vesten. De voorstellen om de vesten in balans te brengen worden besproken op een extra gemeenteraad op donderdag 21 december.

De voorgestelde aanpassingen gaan over de organisatie van de mobiliteit zelf, de omrijfactor, maar ook over de zogenaamde leesbaarheid van de vesten, de inrichting ervan  en enkele bijsturingen voor onder meer zorgverleners. Als eerste werd het terug openzetten van het tweerichtingsverkeer op de noordelijke vesten tussen Antwerpsepoort en Nekkerspoel onder de loep genomen. Deze bijsturing werd door meerdere belangengroepen gevraagd en hebben ook de sympathie van het stadsbestuur, maar blijken niet realiseerbaar zonder de verkeersveiligheid op te offeren. Bovendien zou deze ingreep grote en onoplosbare files creëren. Dit onder meer omwille van de noodzakelijke werken aan de wanden van de afleidingsdijle en het nieuwe woonzorgcentrum, maar ook omwille van de fietsstrook, het conflictvrije karakter van de kruispunten, de nu al erg hoge belasting van het kruispunt Antwerpsepoort en Nekkerspoel en de aanwezigheid van de Tangent die potentieel veel extra verkeer naar de noordelijke vesten kan brengen.

Daarom wordt voorgesteld om enkel aan een afgebakende groep bewoners en de zorgsector doorgang te verlenen via bepaalde knips. Ongeveer 10 000 bewoners uit Mechelen-Noord en Nekkerspoel zouden dan in wijzerszin langs de noordelijke vest kunnen rijden. De bewoners uit een zone rond de verkeersknips aan de spoorweg, zullen van west naar oost door de verkeersknips in de Jan Bolstraat en Kleine Nieuwedijkstraat mogen rijden. In één richting dus om zo zonder omweg naar bijvoorbeeld Nekkerspoel of de Tangent te rijden. De verkeersknip in de Caputsteenstraat blijft.

Tweede belangrijke bijsturing betreft de Olivetenvest. Dit vestensegment opnieuw volledig openzetten richting Antwerpsepoort – dus niet enkel voor de bewoners uit de cluster Battel zoals nu – blijkt evenmin mogelijk omwille van de filevorming die zou ontstaan door het aanzuigeffect. Er zou een sluiproute door de Hoogstraat-Adegemstraat ontstaan en het kruispunt aan de Antwerpsespoort zal overbelast worden. Bovendien zou het een vlotte doorstroming van De Lijn hinderen. Het bestuur breidt de zone met bewoners die toelating krijgen op Olivetenvest richting Antwerpsepoort wel uit met de wijk Heihoek. Met de Dijle en Vaart als natuurlijke grens en inclusief bewoners van Hoogstraat en Brusselpoortstraat.
Om de professionele bereikbaarheid van de zorgsector te verbeteren, krijgen ook zij doorgang aan de knips op de vesten en in Nekkerspoel. Er komt ook een voorstel om het aanbod van de succesvolle shoppingshuttle nog uit te breiden. Voor een betere beleef- en beeldkwaliteit doet men ook een aantal concrete verbetervoorstellen voor Brusselpoort, Liersesteenweg, Antwerpsesteenweg, het eenrichtingsverkeer in de Frederik  de Merodestraat en de verkeerslichten op de Tangent.

De aanpassingen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd gaan over de tijdelijke inrichting. Het zijn aanpassingen die het stadsbestuur in de eerste helft van 2024 wenst door te voeren. De komende maanden en jaren werken de ontwerpers verder aan een definitief ontwerp. In de toekomst zullen de bewoners opnieuw hun feedback kunnen geven op de plannen. Op de lange termijn zullen ook de geplande brug die de fietsostrades verbindt, de fiets- en voetgangersbrug over de Dijle tussen Douaneplein en domein De Borght, en de ontknoping van Battel een nieuwe context creëren waarin de vesten zullen fungeren en waarbij verdere verbeteringen mogelijk worden. (EM / Foto De Nieuwe Vesten)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten