• 20/06/2024

Verhuis Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen na twee jaar afgerond

ANTWERPEN – Vanmiddag bracht Matthias Diependaele (N-VA, rechts op de foto), minister voor Onroerend Erfgoed, een werkbezoek aan het Provinciaal Archeologisch Depot, dat van een kelder in de Boomgaardstraat naar een leegstaand depot aan de Noordersingel verhuisd is. Tegelijk met de inhuldiging van het depot lag de ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaanderen en de provincie, vertegenwoordigd door Luk Lemmens (N-VA, tweede van rechts op de foto ), gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed, voor. Hierdoor wordt de erkenning als Provinciaal Archeologisch Depot, die dateert van 2015, verlengd. Het depot bevat archeologische vondsten van 46 Antwerpse steden en gemeenten.

Lemmens: ‘In de afgelopen periode heeft het depot sterk ingezet op professionalisering en duurzaamheid. De locatie in de Boomgaardstraat begon krap te worden. We investeerden in de inrichting van een nieuwe plek die ruimschoots voldoet aan het voor erfgoeddepots geldende Plan van Eisen. Vandaag is bijna letterlijk de laatste verhuisdoos in de rekken gezet. In het voorjaar van 2022 organiseren we een presentatie voor de sector. Het grote publiek krijgt de kans om onze werking beter te leren kennen tijdens de Archeologiedagen die worden georganiseerd van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei.’ Opmerkelijk: vondsten die gedaan worden op het grondgebied van de stad Antwerpen worden hier niet bewaard. Het onderdeel ‘archeologiedepot’ van het Onroerend erfgoeddepot heeft onderdak in de voormalige kazerne in Luchtbal. Het onderdeel ‘monumentenzorgdepot’ is gelegen aan de Klaproosstraat in Wilrijk. Verder zijn er depots in Mechelen en Turnhout.

Diependaele: ‘Wat we in de grond vinden leert ons alles over wie we zijn. We moeten niet alleen inzetten op bewaren maar ook op ontsluiten zodat we verhalen uit het verleden kunnen blijven vertellen naar de toekomst toe. Erfgoeddepots hebben ook aandacht voor educatie en publiekswerking. Daarom ben ik tevreden dat we de samenwerking met dit depot verlengd hebben tot 2027. Vlaanderen draagt op jaarbasis 80 000 euro aan bij.’

Archeoloog Ignace Bourgeois: ‘De verhuis was een huzarenstukje en heeft twee jaar geduurd. De vondsten zijn fragiel en worden bewaard bij een temperatuur van 6,5 graden. We krijgen voortdurend nieuwe vondsten binnen. Onze laatste ‘aanwinst’ kwam uit Meerhout. Bij opgravingen in een bouwzone in de Koepoortstraat hebben archeologen sporen van een nederzetting met huisplattegronden van meer dan 2 000 jaar oud gevonden, samen met een grote kringgreppel wat wijst op de aanwezigheid van een graf.’

Het Provinciaal Archeologisch Depot kan je niet gaan bezoeken maar er worden wel acties gevoerd naar scholen toe en zaken kunnen tijdelijk uitgeleend worden. In de kijkkast stonden opgravingen van het project ‘Zevenbergen Ranst’. Bourgeois: ‘Die vondsten werden gedaan tussen kerk en kasteel. We vonden onder meer restanten van twee grafmonumenten daterend van 3 000 tot 2 000 voor Christus. Wanneer een project afgerond is geven we er –en dit sinds 2006 – een boekje over uit. De recentste publicaties gaan over de Grote Markt in Lier, het hondengraf in het Rivierenhof, de Lieremandepressie in Oud-Turnhout, de Rollebeek in Boechout, de Van de Wervelaan in Vorselaar, de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen en de Ringlaan in Brecht. Bovendien hoop ik dat er een databank komt met een overzicht van alle archeologische vondsten in heel Vlaanderen.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten