• 24/06/2024

Verbreding van voetpaden op ‘t Zuid – heraanleg Cogels Osylei in Berchem

BERCHEM  – In het voorjaar van 2021 past de stad Antwerpen in elf straten in de wijk het Zuid de infrastructuur aan om meer plaats te geven aan de voetgangers. Zo komt zo tegemoet aan de toegenomen behoefte aan wandelruimte in de stad.

Het stadsbestuur helpt bewoners de regels op het vlak van social distancing te doen respecteren. In samenwerking met het district Antwerpen wil men in de wijk het Zuid elf straten tijdelijk en uniform herinrichten. Door de voetpaden visueel te verbreden met markeringen op straatniveau komt er meer ruimte voor voetgangers. De rijbanen voor gemotoriseerd verkeer zullen daarbij worden teruggebracht tot standaardafmetingen. De markeringen zullen aangebracht worden in de loop van het voorjaar van 2021, afhankelijk van de weersomstandigheden. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): ‘We hebben gekeken waar we op korte termijn bijkomende ruimte kunnen creëren voor de voetgangers. Het Zuid is een wijk die daarvoor erg geschikt is. Het is een omgeving die zich leent tot wandelen met het mooie patrimonium daar.’ Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA): ‘Het Zuid, historisch aangelegd met brede lanen, biedt veel mogelijkheden om voetpaden uit te breiden en straten om te vormen tot aangename wandelboulevards met veel groen. In afwachting van de definitieve vormgeving zetten we nu al een stap richting een straatprofiel dat meer ruimte geeft aan jong en oud.’ Op basis van de aanwezige ruimte, de verkeersveiligheid en de al geplande werken op het Zuid, worden de voetpaden verbreed in Pacificatiestraat,  IJzerenpoortkaai, Verbondstraat, Verschansingstraat, Tolstraat, Graaf van Egmontstraat,  Scheldestraat, Karel Rogierstraat, Visserskaai,  Vrijheidstraat en Verlatstraat.

De Cogels-Osylei (zie foto) in Berchem heeft een hoge erfgoedwaarde maar is in slechte staat. Er zijn verzakkingen in het wegdek en voetpad, de riolering en de traminfrastructuur zijn aan vernieuwing toe. Het district wil van de heraanleg gebruik maken om bestaande problemen aan te pakken en het historische karakter van de straat nog meer in de verf te zetten. Door gebruik te maken van moderne technieken en materialen worden de verkeers- en verblijfsfunctie met elkaar verzoend en er wordt maximaal ingezet op lokale buffering en infiltratie van het regenwater. Om het uitzicht te vrijwaren zal de waterbuffering ondergronds gebeuren. Er komen meer bomen – maar ook weer in functie van het zicht op de woningen – én led-verlichting. Fietsen in de Cogels-Osylei wordt comfortabeler, de hobbelige kasseien worden vervangen door gezaagde natuursteen, een materiaal dat aansluit bij de beeldkwaliteit van het erfgoed in de straat. Zowel voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Straat-parkeren wordt gecompenseerd in de directe omgeving.

In september keurde het districtscollege van Berchem het ontwerpbesluit voor de Cogels-Osylei goed. Nu het stadscollege ook zijn goedkeuring voor de mobiliteitsvoorwaarden heeft gegeven kan het district begin 2021 met de buurtbewoners in gesprek gaan over het concept. Distritsschepen voor openbaar domein Bruno De Saegher (N-VA): ‘

‘Het district deed eerder een heraanleg van de Guldenvliesstraat en pakte ook de Waterloostraat, Generaal Van Merlenstraat en Generaal Capiaumontstraat aan. Nu volgt het sluitstuk van de wijk: de Cogels-Osylei. Bewoners en gebruikers krijgen een veilige maar vooral mooie en duurzame omgeving.’ Kennis: ‘De tramsporen worden vernieuwd. Dit is een bonus voor het comfort van de tramreizigers, als op vlak van trillingen en geluidsoverlast voor omwonenden en de straat wordt overzichtelijker en veiliger voor iedereen.’ (EM/ Foto Pinterest)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten