• 21/06/2024

VBS Klavertje 4 onthardt 300 vierkante meter, vaccinatieprocedure voor Baldemore

BALEN – Vanochtend ontvingen de 178 enthousiaste leerlingen van Vrije Basisschool Klavertje 4 in Olmen een cheque voor de ontharding van hun speelplaats. Mireille Colson (N-VA), gedeputeerde voor vrije tijd, mocht maar liefst 14 000 euro overhandigen onder luid applaus. De Balense school tekende in op ‘Groene Oases’, een initiatief van provincie Antwerpen om speelplaatsen te vergroenen.

300 vierkante meter, zoveel wil Vrije Basisschool Klavertje 4 uiteindelijk ontharden. Tussen december 2022 en maart vergroende de school al 250 vierkante meter, met plantvakken, een mooie haag en een picknicktafel in het groen als eindresultaat. Daarbovenop kijkt de school nu dus naar 50 vierkante meter extra ontharding. Voor dat vergroeningstraject ontving de school de nodige steun van provincie Antwerpen. Onder de noemer ‘Groene Oases’ voorziet de provincie financiële steun én praktische begeleiding bij de invulling van deze groene ruimte. Basisschool Klavertje 4 ontving 14 000 euro voor hun Middelgrote Groene Oase.

Voor realisatie van de werken deed de school beroep op Lidwina vzw, een beschutte werkplaats in Mol. Zij voerden nauwgezet de plannen uit, rekening houdende met het plantkundige advies van het Regionaal Landschap. Colson: ‘De voordelen van groen op school staan buiten kijf. Het is fijn om te zien dat daarbovenop dit vergroeningstraject impact heeft tot buiten de school, met werkvoorziening voor een beschutte werkplaats als mooie bonus.’ Ook meester Jeroen Coninx is trekker van het project op de school en stak al vaak de handen uit de mouwen. Hij ging namelijk al met zijn klas aan de slag. Zij bouwden samen een wilgenhut en plantten ook enkele vlinderstruiken.

Een ontharde en vergroende speelplaats biedt heel wat voordelen. Zo ervaren kinderen minder stress na een speeltijd in het groen en zetten buitenlessen aan tot onderzoekend leren en een verhoogde concentratie. Ook ons klimaat profiteert mee: water dat na ontharding opnieuw kan doorsijpelen in de bodem, helpt ons om droge periodes te overbruggen. Maar vooral voor de jongsten is dit prille natuurcontact essentieel: zorg dragen voor de natuur begint immers al in de kinderschoenen. Door les te krijgen in en over de natuur leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn. Groene Oases is een initiatief van provincie Antwerpen, in samenwerking met het Regionaal Landschap. Scholen kunnen zich hier nog steeds kandidaat stellen.

Dit najaar kunnen inwoners uit Balen, Dessel, Mol en Retie zich opnieuw laten vaccineren tegen corona. De vaccinatie is aanbevolen voor de meest kwetsbare inwoners en de zorgsector maar is niet verplicht. Huisartsen en apothekers dienen de vaccinaties toe. Op hun website of met affiches vermelden ze wanneer ze vaccineren. Heb je interesse in deze herfstprik? Informeer dan bij je huisarts of deelnemende apotheek en maak een afspraak.

90 procent van de huisartsen en 80 procent van de apothekers in eerstelijnszone Baldemore organiseren eigen vaccinatiemomenten. De huisartsen nodigen hun kwetsbare patiënten uit voor een prik. De apothekers spreken hen persoonlijk aan. Als patiënt maak je zelf een afspraak op de voorziene vaccinatiemomenten. Informeer bij je eigen huisartsenpraktijk naar de exacte planning. De apothekers staan ook voor je klaar. Apotheken die deelnemen aan de najaarsvaccinatiecampagne, vind je hier terug.

Een vaccin biedt bescherming tegen een ernstig ziekteverloop. Ook na het doormaken van een infectie is vaccinatie aangewezen om je immuunsysteem een boost te geven. Wie zich wil laten vaccineren tegen corona én tegen de griep, krijgt hiervoor twee aparte vaccins. Ze kunnen op hetzelfde moment gegeven worden. Het corona-vaccin blijft gratis voor iedereen, het griepvaccin niet. (EM / Foto Fb Ouderraad Klavertje 4)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten