• 20/06/2024

VB Mortsel nodigt burgemeester uit voor een wandeling in het Fort

MORTSEL – Het gebeurt niet vaak dat de raad van maatschappelijk welzijn langer duurt dan de gemeenteraad. Toch was het gisteren (bijna) zover in Mortsel. Aanleiding was een interpellatie van Sara Waelbers (Groen) over de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de nieuwe Meerminne. Maar wat we vooral onthouden na de zitting van gisteravond: burgemeester Erik Broeckx (N-VA) en Mark Schampaert (Vlaams Belang) gaan binnenkort gezellig samen wandelen in het Fort. Of toch niet?

De omgevingsvergunning van de stad Mortsel om de huidige Meermine via nieuwbouw te herbouwen tot een welzijnscampus met assistentiewoningen werd door de provincie vernietigd. Waelbers: ‘Het stadsbestuur hield geen rekening met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, de omwonenden en het voorstel om renovatie te onderzoeken. De plannen lieten een gebouw zien dat veel te hoog was. Het stadsbestuur heeft in eigen voet geschoten waardoor vele sociale initiatieven die op de welzijnscampus op een onderkomen hoopten en vele senioren die nu in een assistentiewoning verblijven in onzekerheid zijn beland.’

Gitta Vanpeborgh (sp.a), voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst: ‘Als lokaal bestuur nemen we acte van de vernietiging. Dat is geen discussiepunt meer. We hebben onze totaalvisie – één site voor de gehele zorg – wel behouden. In 2001 en 2005 werden er al studies uitgevoerd waaruit bleek dat renoveren niet aan de orde was. Daarenboven werken we wel degelijk participatief met iedereen. We discussiëren zowel met de buurtbewoners én met de raadsleden.’ Erik Broeckx (N-VA): ‘Afbraak is de enige oplossing. Het totale project was iets te groot maar we blijven ingaan tegen de renovatieaanpak.’Naranjo Descamps (Mortsel Leeft!): ‘Waarom tonen jullie geen cijfers zodat we zelf kunnen zien dat renoveren te duur zou zijn?’ Broeckx: ‘Er zijn drie studies geweest van drie verschillende bureaus en die kwamen allemaal tot dezelfde conclusie.’ Vera De Hert  (N-VA): ‘Dit dossier was tijdens de vorige legislatuur al beslist. Waarom blijft Groen ons dan overstelpen met interpellaties? Alles is onderzocht. Dat gebouw was een miskleun maar wij zitten er nu wel mee.’ Ingrid Pira (Groen): ‘De reden waarom het vertraging heeft opgelopen ligt bij het bestuur dat renovatie niet grondig heeft onderzocht. ‘ Waelbers: ‘Wij hebben een architect aangesproken en die zegt dat renovatie perfect mogelijk is.’ De Hert: ‘Die architect heeft wel de Dossin-kazerne gerenoveerd met miljoenen euro’s. Hier gaat het om bedragen van een iets andere orde.’ De motie van Groen werd weggestemd met elf stemmen voor, zestien tegen en één onthouding.

Tijdens de gemeenteraad werd er gediscussieerd over het aandeelhouderschap én de borgstelling van de stad in verband met de Besloten Vennootschap Participatiemaatschappij Vlaanderen-stad Mortsel-Kempens Landschap met betrekking tot Fort 4 (zie foto). Schepen Koen Dehaen (N-VA) van patrimonium: ‘Deze samenwerking is zeer belangrijk voor de toekomst en de opwaardering van het fort. Ze wordt nu voor 30 jaar verankerd. We hebben al zeven miljoen subsidie gekregen voor de renovatie. Nu gaat dat makkelijk zeventien-achttien miljoen worden.’ Patrick Hapers (CD&V, die als enige tegenstemde, maakte zich vooral zorgen over de financiële gevolgen in de toekomst. ‘Ik merk dat de looptijd 38 jaar is en de erfpachttijd 99 jaar. En wat met onze verenigingen?’ Broeckx: ‘Die weten dat zij de loods moeten verlaten. Alleen weten ze niet wanneer omdat wij dat ook niet weten. Er wordt gezocht naar een oplossing voor het Rode Kruis en de Voedselbank – eigenlijk een provinciaal verhaal – heeft al laten weten dat ze graag alles onder één dak zouden onderbrengen. Schampaert merkte terloops op dat de wandelweg rond het Fort in slechte staat is. Broeckx: ‘Ik neem uw opmerking mee en zal er binnenkort eens een kijkje  gaan nemen.’ Schampaert: ‘Ik nodig u dan uit om daar samen met mij te gaan wandelen.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten